2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 17. Haige võidmine

Haige võidmise viib läbi piiskop, preester või diakon.

TAGASI