2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 21. Vaimuliku ja töötegija ametisse seadmine

Vaimulik ja töötegija seatakse ametisse käsiraamatus ettenähtud korras.

TAGASI