2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
5. peatükk. Liturgilised värvid

§ 30. Liturgiliste värvide loetelu

(1) Liturgiliste värvidena on kasutusel:
     1) valge - rõõmu, tänu, valguse, puhtuse ja ülestõusmise värv;
     2) punane - Püha Vaimu, kiriku ja veretunnistuse värv;
     3) violett - paastu ja meeleparanduse värv;
     4) must - sügava leina värv;
     5) roheline - elu ja lootuse värv;
     6) sinine – Neitsi Maarja värv.
(2) Liturgiliste värvide kasutamise täpsema korra kehtestab piiskoplik nõukogu.TAGASI