2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 15. Konfirmatsioon

(1) Iga ristitu konfirmeeritakse alates 15. eluaastast.
(2) Konfirmatsioonitalituse toimetab piiskop või preester.
(3) Konfirmatsioonile eelneb leeriõpetus. Täpsemad nõuded leeriõpetusele kehtestab piiskoplik nõukogu.

TAGASI