2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 14. Piht

(1) Pihti toimetatakse jumalateenistusel või eraldi talitusena. Pihitakse üksinda (erapiht) või ühiselt (ühispiht).
(2) Pihitalituse toimetab piiskop või preester. Pihi vastuvõtja peab hoidma pihisaladust.

TAGASI