2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 16. Laulatus

(1) Kristlik abielu algab laulatusega. Laulatada võib mehe ja naise riiklikult sõlmitud abielu.
(2) Laulatab piiskop või preester.
(3) Laulatatavad peavad olema EELK või EELK-ga osaduses oleva kiriku konfirmeeritud liikmed. Juhul kui laulatatav soovib laulatustalituse läbiviimist koguduses, millesse ta ei kuulu, peab laulatust toimetav vaimulik sellest eelnevalt teatama selle koguduse õpetajale, mille liige ta on.
(4) Kui üks laulatatavatest on mõne teise kiriku liige, kuid laulatus toimub EELK koguduses, laulatatakse EELK-s kehtiva korra järgi. Sellest teatatakse eelnevalt teise kiriku vaimulikule. Muul juhtumil võib laulatada ainult peapiiskopi või piiskopi loal.
(5) Kui EELK liikme abielu on laulatanud teise konfessiooni vaimulik, võib vaimulik pidada abielu õnnistamise talituse.
(6) Tuhkapäeval, palvepäeval ja Suurel Nädalal ei laulatata.
(7) Vaimulik sõlmib riiklikult abielu üksnes koos laulatusega.TAGASI