2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 12. Ristimine

(1) Kehtivaks ristimiseks loetakse veega ristimine Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.
(2) Laps ristitakse soovitavalt tema elu esimestel kuudel.
(3) Kui on karta lapse või ristimiseks soovi avaldanud täiskasvanu peatset surma, tuleb ette võtta hädaristimine, mida võib toimetada iga täisealine kristlane. Hädaristimise kinnitab koguduse vaimulik käsiraamatus ette nähtud korras.
(4) Kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas inimene on ristitud või mitte, ristitakse ta tingimisi.
(5) Laps ristitakse tema vanema, hooldaja või eestkostja soovil või nõusolekul. Vähemalt üks neist peab olema luterliku kiriku konfirmeeritud liige või mõne teise EELK-ga osaduses oleva kiriku liige.
(6) Kui ristitav on jõudnud konfirmatsiooniikka, tuleb ristimine toimetada koos konfirmatsiooniga.
(7) Ristivanem (vader) peab olema luterliku kiriku konfirmeeritud liige. Erandina võib ristivanemaks olla mõne teise, lasteristimist tunnustava konfessiooni liige. Ristivanema kohus on kaasa aidata ristitava kristlikule kasvatamisele.

TAGASI