2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 22. Talituse registreerimine

(1) Ristimise, konfirmatsiooni, laulatuse ja matuse kohta peetakse koguduses talituste raamatut või registrit, mille vormi kinnitab konsistoorium.
(2) Kui koguduseliige laulatatakse või maetakse teises koguduses, tuleb sellest ühe kuu jooksul teatada tema koguduse õpetajale.
(3) Armulaual käimise kohta tehakse kanne koguduseliikmete registrisse üks kord aastas. Armulaual käimisest teises koguduses tuleb teatada kogudusse, mille liige armulaualine on, tema soovil üks kord aastas.

TAGASI