2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 29. Riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine

Riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi tähistatakse vastavalt kohalikule tavale ja võimalusele.

TAGASI