2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 36. Kaplani ametirõivastus ja ametitunnused

Kaplanil on õigus kasutada eriomast ametiriietust, ametitunnuseid ja eraldusmärke, mis on tema tööalal ette nähtud.

TAGASI