Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Söögipalved

palve_18Enne söömist

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, heameelega. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule! Aamen.

Psalm 145:15,16

* * *

Õnnista, Issand, meid ja neid ande, mis me Sinu rohkest armust vastu võtame! Aamen.

* * *

Meie täname Sind, Issand, et Sa meile oma suurest heldusest oled laua katnud, ja palume, tule ise meile võõraks, kui me Sinu nimel lauda istume, ja õpeta meid Sinu ande tänuga vastu võtma! Aamen.

* * *

Jää meie juurde, Issand, sest õhtu jõuab ja päev veereb! Murra leiba meile ja kõigile näljastele ning õnnista oma ande ja nende vastuvõtmist! Aamen.

Luuka evangeeliumi 24:29,30 jj järgi.

 

Pärast söömist

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! Aamen.

Psalm 136:1