Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistooriumi arhiiv

Eestimaa konsistoorium alustas oma tegevust Eestimaa kõrgema kirikuvalitsemis- ja kohtuasutusena 1630. aastatel. Ajaloost on teada, et Tallinna Toompea põlemisel 1684. aastal hävis umbes 2/3 Eestimaa konsistooriumi arhiivi tolleaegsest koosseisust. 1931. aastal deponeeris konsistoorium Tartusse Riigi Keskarhiivi oma arhiivi vanema osa. See arhiiviosa asub praegugi Rahvusarhiivis Tartus (EAA.1187). Konsistooriumi valdusesse jäi materjal valdavalt alates 20. sajandi algusest.

Sõjakahju eest evakueeriti arhiiv 1944. aasta märtsis Toompealt Saarde pastoraati. Nõukogude ajal hoiti arhiivimaterjali konsistooriumihoone keldris ja kuuris, osalt aga toomkiriku keldris, võlvidel ja tornis. 1970. aastate lõpus kohandati tolleaegse konsistooriumihoone pööning arhiivihoidlaks. 1995. aastal sai konsistooriumi arhiiv enda kasutusse ruumid ajaloolise piiskopimaja keldrikorrusel. Kahjuks osutusid need liigniiskuse tõttu ebasobivateks ning 2001. aastal kolis arhiiv oma praegusesse asukohta konsistooriumihoone õuemajas, Kiriku plats 3.

Arhiivi ülesanne

    • kirikuarhivaalide kogumine ja säilitamine
    • kiriku asutuste, praostkondade ja koguduste nõustamine arhiivinduslikes küsimustes
    • kiriku arhiivivarale juurdepääsu võimaldamine

Kontakt

Konsistooriumi arhiiv on külastajatele avatud teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 11-16.
Külastamisplaanist palun eelnevalt arhivaarile teatada.

Janis Tobreluts
Arhivaar
tel 627 7371, 517 5136
e-post: janis.tobreluts@eelk.ee