Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kirik täna ja eile

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on vaba rahvakirik, kuhu kuuluvad luterlikud kogudused Eestis ja väljaspool Eestit.

pakri

Eesti kuulub kristlike maade hulka alates 13. sajandist, olles reformatsiooni järgselt peamiselt luterlik. Tänane Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on vaba rahvakirik, mis moodustati 1917. aastal ja kellel on kogudusi ka väljapool Eestit.

Kirik on olnud Eesti kultuuri ja hariduse ning kirjakeele kujundaja. Laulu- ja pillimängu seltside, kogukondlike liikumiste rikkus ning laulupidude traditsioon on alguse saanud just Eestimaa pastoraatidest. Pastorite Jakob Hurda, Villem Reimani ja paljude teiste kirikuõpetajate tegevus on aidanud kaasa rahvusliku pärandi hoidmisele ja on viinud omariikluse tekkeni.

EELK-l on Eestis 167 kogudust, mis jagunevad 12 praostkonnaks. Kiriku liikmeskonda kuulub umbes 20% eestlastest. Kiriku juhiks on peapiiskop Urmas Viilma, kellele on abiks piiskopid Einar Soone, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe. Välis-Eesti piiskopkonda, mis moodustati EELK ja E.E.L.K. ühinemise tagajärjel aastal 2010 ja kuhu kuulub 40 kogudust maailma eri paigus, juhib piiskop Andres Taul.

Kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi moodustavad peapiiskop, piiskop, kantsler ning kaks kuni neli assessorite. Kõrgeim seadusandlik organ on 60-liikmeline kirikukogu. EELK-s on umbes 220 vaimulikku. Loodud on kaplaniteenistused kaitsejõududes, politseis, vanglates ja haiglates.

Usuteaduse Instituut valmistab ette vaimulikke ja kiriku töötajaid: diakoonia, laste- ja noortetöö tegijaid, usuõpetajaid jt. Kiriku tegevusvaldkondi juhatavad Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Perekeskus, Misjonikeskus ja Kirikumuusika Liit. Ilmub nädalaleht Eesti Kirik. Raskesti haigete eest hoolitsetakse Tallinna Diakooniahaiglas.

EELK on seotud paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega: Kirikute Maailmanõukogu, Luterlik Maailmaliit, Euroopa Kirikute Konverents, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Põhja- ja Baltimaade luterlikke kirikuid ja Briti saarte anglikaani kirikuid ühendav Porvoo osaduskond, abiorganisatsioonid Gustav-Adolf-Werk ning Martin-Luther-Bund.

EELK-l on sõprussidemed luterlike kirikutega Skandinaavias, Inglismaal, Saksamaal, Lätis, Leedus ja mitmel pool mujalgi.

Koostöös Eesti riigiga on asutatud 1995. aastal riigi ja kiriku ühiskomisjon. Kiriku ja riigi mitmekesine koostöö hõlmab nii seadusandlust kui ka ajalooliste hoonete säilitamist, vaimse kultuuripärandi talletamist ning inimeste elukeskkonna ja pereväärtuste hoidmist.