Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kiriku korraldus

Pühakiri kasutab kirikust kõneledes erinevaid kujundeid ja mõisteid: Kristuse ihu (Kl 1:18), Jumala rahvas ja püha preesterkond (1Pe 2:9), Jumala hoone ja tempel (1Kr 3:9.16–17; 1Pe 2:5), kuid samuti Jumala põllumaa (1Kr 3:9). Nende abil väljendatakse kiriku erinevaid aspekte ja funktsioone.

Nagu ihus on erinevaid liikmeid, mis efektiivseks toimimiseks peavad olema üksteisega ühendatud ning keskselt juhitud, või nagu hoone puhul on vajalik mitmesuguste komponentide olemasolu ja ühendus, nii on ka kirikus omad struktuurid, mis aitavad tagada efektiivsust juhtimises ja koostöös. Vaimulik juhtimine on korraldatud Kristuse poolt seatud vaimuliku ameti kaudu, kiriku kui maailmas tegutseva organisatsiooni juhtimisel on aga oluline osa ka koguduste juhtorganitel, üldkiriklikel asutustel ja allorganisatsioonidel ning kirikuvalitsuselgi.

Vasakul olevate viidete alt leiad infot selle kohta, kuidas on korraldatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kui organisatsiooni juhtimine, millised on tema arengusuunad, sisemine seadusandlus ning majanduselu.