Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Meie vaimulikud

Kirik koondab endas palju väga erinevaid inimesi, keda nende vanusest, isiksuseomadustest, hariduslikust ja majanduslikust taustast jne sõltumata ühendab usk Jeesusesse Kristusesse kui Päästjasse.

Vasakul olevast menüüst leiad võimaluse põgusalt tutvuda mõnedega paljudest kirikus töötavatest ja tegutsevatest inimestest. Siit leiad nii info EELK piiskoppide kohta, vaimulike leksikoni, kui ka aegamööda täieneva andmebaasi meie kiriku endiste vaimulike elulugudest. Kaugeltki vähemtähtsad ei ole ka organistid, pühapäevakoolide õpetajad ja paljud teised tublid kaastöölised. Loodetavasti saavad ühel päeval ka nemad siin lehel oma väärika koha.

Kui soovid leida mõne kiriku töötegija telefoninumbrit, posti- või elektronposti aadressi, siis need leiad kontaktandmete lehelt.