Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Valimised EELK-s

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt:

  • Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 3. november 2024 kuni 2. märts 2025.
  • Praostkondade sinoditel ja EELK vaimulike konverentsil tuleb valida EELK XXXII Kirikukogu liikmed 30. maiks 2025.
  • Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXXII Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 25.–26. novembril 2025.

Nendelt lehtedelt leiate abimaterjali koguduse nõukogu valimise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.