Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Töövaldkonnad

Kirikus toimub nii mõndagi. Temasse kuulub palju erinevate annete ja huvidega inimesi ning kõik nad panustavad omal heal moel Kristuse ihu ülesehitamisse.

Diakoonia ja haridus, kirikumuusika, laste- ja noortetöö, majanduselu juhtimine, misjoni- ja peretöö, välissuhted ja oikumeenia – need on vaid mõned peamised töövaldkonnad, millega kirikurahvas tegeleb. Mõistagi pole see nimekiri ammendav, sest töid ja tegemisi jagub nii üldkiriklikul kui ka koguduste tasandil tõesti palju ja mitmesuguseid, kuid jõudumööda püütakse teda täiendada.