Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Avalikud suhted ja meediatöö

Kirikuelu lahutamatuks osaks on kommunikatsioon nii enda sees kui ka väljapoole. Kirikus toimub palju niisugust, mis väärib kajastamist ka ajakirjanduses ning mida tasub teada neilgi inimestel, kes ise otseselt kogudustesse ei kuulu või kirikuelus aktiivselt ei osale. Niisugust infovahetust korraldavad EELK avalike suhete komisjon, konsistooriumi avalike suhete osakond ning ajaleht Eesti Kirik. Lisaks nädalalehele ning siinsele kodulehele on EELK üldiseks infokanaliks lehekülg sotsiaalmeediakeskkonnas Facebook ning videojagamiskeskkonnas YouTube. Oma koduleht ning esindatus sotsiaalmeedias on kõigil kiriku allasutustel, samuti mitmetel praostkondadel ja paljudel kogudustel.

Töötegijad

Igapäevast infovahetust kiriku ja avalikkuse vahel korraldab Konsistooriumi avalike suhete osakond. Avalike suhete spetsialisti ülesannete hulka kuulub ajakirjandusega suhtlemine, kogudustelt ja kiriku allasutustelt olulisemate sündmuste kohta info kogumine, sotsiaalmeedia ja e-Kiriku veebivärava haldamine, koguduste nõustamine jne.

Koostöös erinevate asjatundjatega korraldab Konsistooriumi avalike suhete osakond kiriku töötegijatele ning kaastöölistele ka meediatöö-alaseid koolitusi (nt sotsiaalmeedia kasutamine, foto- ja videomaterjali tootmine jne).

Infokanalid

Iga nädala kolmapäeval ilmub kirikuelu sündmusi kajastav nädalaleht Eesti Kirik, mille toimetus asub Tartus ja mille peatoimetaja on Liina Raudvassar. Lisaks päevakajaliste sündmuste vahendamisele leiab selle ajalehe veergudelt sisukaid arvamusartikleid, portreelugusid, õpetusliku ja ajaloolise sisuga artikleid jpm.

Tõnis Mägi Põlvas 14.06.2016

Rahvusringhäälingu kanalites on vaimuliku sisuga saated eetris koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga. Igal hommikul on raadioeetris hommikumõtisklused, pühapäeviti kristlikke päevaküsimusi kajastav saade Kirikuelu; suurematel kirikupühadel ja Eesti Vabariigi tähtpäevadel toimuvad jumalateenistuste ülekanded nii raadios kui ka televisioonis, pühapäeviti kantakse üle lühimõtisklusi ristiusu ja selle väärtuste üle saates Tähendamisi. Kiriku häält saab kuulda ka kristlike raadiote (Raadio 7, Pereraadio) vahendusel. Projekti Teeliste kirikud on aastaid kaasatud kõik EELK pühakojad.

Mitmetel kogudustel ja praostkondadel ilmuvad ka omad ajalehed/ajakirjad. Nende kohta saad soovi korral täpsemat informatsiooni oma kohaliku koguduse või praostkonna kantseleist.

Kui soovid EELK avalike suhete teemal lisateavet, kirjuta julgesti aadressil press@eelk.ee.