Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Seadusandlus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, lühendatuna Eesti Kirik või EELK, on vaba rahvakirik, kes koosneb Eesti Vabariigis ja väljaspool Eestit asetsevatest ning tema kanoonilises alluvuses olevatest kogudustest. Kiriku tegevuse aluseks on rõõmusõnum Kristusest Jeesusest, kes on ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku Issand. Elukorralduslikult on EELK juriidiline isik mille  siseelureeglid ja asjaajamiskord sätestatakse lisaks põhikirjale ka kirikukogu vastuvõetud kirikuseadustes.