Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ametid kirikus

Kiriku keskne ülesanne evangeeliumi kuulutamine sõnas ja sakramentides. Selle jaoks on kirikus ordineeritud vaimulikud, kes otseselt vastutavad koguduse vaimuliku töö eest. Vaimulikuks nimetatakse inimest, kes on saanud nõutava hariduse ning on kiriku korra järgi kutsutud ja vastava talitusega ametisse pühitsetud (ordineeritud). Vaimulikud täidavad kirikus mitmesuguseid ülesandeid, vastutust ja volitusi. Kiriku ajaloo jooksul on välja kujunenud kolmekordne vaimulik amet, mida teostavad piiskop, preester ja diakon.

Vaimulike kõrval on kogudustes ametis ka nn ilmiktöötegijad väga mitmesuguste ülesannetega. Mõned neist on otseselt seotud jumalateenistuste ja talituste läbiviimisega, teised hoolitsevad kiriku ja kirikuvara eest, õpetavad lapsi ja noori, abistavad vanu ja haigeid jne.

Kui sul on tekkinud küsimusi mõne kirikliku töövaldkonna kohta, leiad ehk vasakulasuvate viidete alt soovitava info. Kui mitte, võta julgelt ühendust oma kodukoguduse vaimulikuga või saada küsimus siinsamal lehel.