Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kirikumuusik

Kristus on jaganud oma rahvale mitmesuguseid armuandeid ja ameteid, millega inimesed saavad Kirikus kaasa teenida Kristuse ihu ülesehitamiseks (Ef 4:11-16). Üks väga tähtis ja vastutusrikas valdkond koguduses on muusika ja kõik sellega seonduv.

Enne sõda tegid kogudustes muusikatööd köstrid, kes lisaks muusikalisele haridusele said ka teoloogilist ja pedagoogilist väljaõpet ning töötasid õpetaja abilistena. Neil oli õigus asendada õpetajat näiteks kodusel ristimistalitusel ja matusel, anda leeritunde ning usuõpetust koolis.

Täna on kirikumuusiku roll enam muusikakeskne, ometi tuleb mõista ka seda tööharu vaimuliku tööna. Kirikumuusik mängib jumalateenistustel ja kiriklikel talitustel orelit, juhtides koguduselaulu ning aitab vajadusel kirikuõpetajat laulude valimisel. Inimesed kutsuvad kirikumuusikut tihti lihtsalt orelimängijaks või organistiks, kuid tema ülesannete hulka kuulub koguduse muusikaelu eest vastutamine, laulukollektiivide või ka kristliku lastemuusikaringi rajamine vastavalt tekkinud võimalustele, koori juhatamine ning selle ettevõtmiste planeerimine, oreli korrashoiu eest vastutamine ja selle remondi organiseerimine. Parimal juhul  hoiab organist ise pidevalt oma oreli hääles ja parandab pisivead, samas teeb ta ka koostööd paikkonna muusikutega, kaasates neid jumalateenistuslikku ellu ning vaimulikke korraldab kontserte.

Kirikumuusikuks saamisel vajatakse mitmekülgset erialast haridust, teoloogilist ettevalmistust ning lauluraamatu tundmist, mida antakse muuhulgas EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas.

Vaata veel:
EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond


Tallinna Kaarli kirikus pühitseti maestro Roman Toi 100. sünnipäeva. Video salvestas Risto Pomerants.