Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kirikuteenija

Koguduses jagub võimalusi kaasa teenimiseks kõigile. Seal on erineva sisu ja vastutusega ameteid. Üks neist, mõnel pool palgalise töötegija, teisal aga vabatahtlike poolt kaetud töövaldkond on kirikuruumide korrashoidja ning kirikukellade helistaja amet, mida tihti nimetatakse kirikuteenija tööks.

Kirikuteenijat kutsuti varem ka lihtsalt kirikumeheks või kellameheks. Tänapäeval täidab neid ülesandeid sageli hoopis naine ning ka kirikuteenija tööülesanded on laienenud. Ta hoolitseb kiriku ja jumalateenistusel kasutatavate kirikuriistade korrasoleku eest, süütab küünlad ja lööb kella. Kui kirikumuusik vastutab jumalteenistuse ja talituse muusikalise külje eest ning vaimulik teenib jumalasõna ja sakramendi jagamisega, siis kirikuteenija hoolitseb kõiksugu tehniliste küsimuste eest. Temagi teenib nii jumalateenistusel kaasa ja aitab kirikulisi, kui neil on midagi küsida või muud abi tarvis.

Suuremates kogudustes on kirikuteenijad harilikult palgalised töötegijad, keda vajadusel abistavad koguduseliikmed vabatahtlikkuse korras. Väiksemates kogudustes on loomulik, et kirikusaali jumalateenistuseks ettevalmistamisel ja hilisemal kordaseadmisel on tegevad koguduse liikmed armastustööna. Paljud kirikuteenija ülesanded on jõukohased ka lastele, mistõttu on ülesannete jagamisel füüsilisest jõust olulisem hea tahe ja abivalmidus.

Kui aga tunnete täpsemat huvi selle vastu, kuidas kirikukelli helistatakse, tasub ühendust võtta oma kohaliku kogudusega ning uurida, kas ja millal on võimalik näiteks kellalöömist vaatama minna.