Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Aita kirikuraamatud uuele elule!

Aita kirikuraamatud uuele elule! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustes leidub tuhandeid arhivaale 16. sajandist tänapäevani. Hindamatu väärtusega on vaimulike poolt sajandite jooksul peetud sünni-, abielu- ja surmameetrikad, personaalraamatud ning kihelkonna ajalugu kajastavad kroonikaraamatud, visitatsiooni-, kooli- ja kirikukonvendi protokollid. Kõik need on asendamatud allikad ajaloolastele, kodu-uurijatele ja oma perekonnaloost huvitatutele.

Sõja- ja nõukogude aeg ei olnud kiriku arhiividele armuline. Tänaseks on kiriku valduses olev arhiivimaterjal kaardistatud, välja on selgitatud konserveerimist ning digiteeritud arhiiviallikate veebikeskkonnas Saaga avaldamist vajavad kiriku- ja perekonnaloolised materjalid.

Kui soovid kaasa aidata kogudustes asuvate kiriku- ja perekonnaloo allikate säilimisele ja neile Saaga kaudu juurdepääsu loomisele, anneta EELK Konsistooriumi sihtotstarbelisele kontole: EE962200221030907664 Swedbank.Tulumaksu tagasisaamiseks Maksu- ja Tolliametilt, lisa ülekandele ka oma nimi ja isikukood.

Ajavahemikus 2007–2013 on õnnestunud paljude vabatahtlike annetuste varal aidata uuele elule 22 kirikuarhivaali ajaperioodist 1656–1970. Enamik nendest tänaseks konserveeritud-restaureeritud arhivaalidest on olnud meetrika- ja personaalraamatud, aga on ka kroonika- ja protokolliraamatuid, kantslikladesid ja kirikumaade kaarte.

Hetkel oleme toppama jäänud kahe Tartu Peetri koguduse personaalraamatu konserveerimise juurde (vt projekti kulgemine). Kuna kõnealuste köidete füüsiline seisukord on erakordselt halb, on ka nende konserveerimine töömahukas ja rahaliselt kulukas. Nimetatud köidete juures oleks mõistlik teha miinimum: peatada konserveerimisega raamatute hävimisprotsess, raamatud digida ning digipildid Saagas kasutamiseks üles panna. Nõnda ootamegi jätkuvalt annetusi kirikuraamatute uuele elule aitamiseks – iga annetus aitab reaalselt kaasa kirikliku arhiivivara säilimisele.

Info:

Janis Tobreluts, Konsistooriumi arhiiv
tel 627 7371, janis.tobreluts@eelk.ee

***
Seisuga 31.12.2014 on annetatud 9 279.00 eurot

Annetajad »
Täname kõiki annetajaid!