Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Nädalapalved

Esimene nädal

palve_20Pühapäeva hommikul

Psalm 5:2–8

Palvetagem Jumala sõna kuulmise rõõmu pärast.

Kõigeväeline Jumal, tule täna meie keskele ja täida meid enesega! Räägi nõnda, et meie kuuleme ja ilmuta, kes Sa meile oled, Issand, meie Jumal! Aita oma sulaseid, kes täna Sinu sõna kuulutavad ja ühes kogudusega Sinu templis palvetavad! Avarda nende südamed, kes sõna kuulevad, et nad seda vastu võtavad ja Sind teenivad! Kuule meid, Isa taevas, oma ainusündinud Poja pärast! Aamen.

Augustinus

* * *

Pühapäeva õhtul

Psalm 23:1–6

Palvetagem kindla usu pärast.

Issand Jumal, taevane Isa, Sina andsid oma Poja hirmu ja ahastuse sisse, et meile Tema läbi rahu tuleks. Aita meid, et me ainult Temale rajaksime oma usujulguse ja nõnda oma hingele rahu leiaksime! Kosuta meid oma sõnaga, kingi meile juba siin maa peal seda rahu, milles maitseme ette Jumala rahva tulevast hingamiseaega!

Juhata oma Püha Vaimu läbi meie ettevõtteid selle maailma rahutuste keskel, et oleksime hoitud Sinu rahus Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Henrik Schartau

* * *

Esmaspäeva hommikul

Psalm 19:2–6

Palvetagem Jumala õnnistuse pärast elukutses.

Püha Jumal ja Isa, kes Sa kõike sead ning juhid, ole ka minus tegev oma Püha Vaimu läbi, et kõik, mis ma teen, sünniks Sinu püha nime auks! Tee, et ma oleksin kõlvuline selleks tööks, mis mul ees seisab, anna mulle nõu, kuidas ma neid andeid õigesti kasutan, mis Sa mulle oled usaldanud! Kui ma ei mõista alata, jätkata või lõpetada, siis alusta Sina, armas Jumal, juhi jätkamist ning õnnista lõpetamist ja tee, et kõik jõuaks õnnelikule eesmärgile! Sina, Iisraeli valvur, valva minu ja minu omade üle ja kanna hoolt meie eest nüüd ja igavesti! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Esmaspäeva õhtul

Psalm 16:1–11

Palvetagem pattude andeksandmise pärast.

Kõigeväeline igavene Jumal, mina tunnistan, et mina ei ole olnud Sinu ees nõnda, nagu ma peaksin olema, mul ei ole olnud õiget usku Sinusse ega ole ma Sind alati oma silme ees hoidnud. Ka ei ole ma oma ligimest kohelnud nõnda, nagu ma tahan, et Sina mind kohtleksid. Aga pööra ennast ometi armulikult minu poole oma armsa Poja Jeesuse Kristuse pärast! Ei ole kedagi teist, kelle juurde ma läheksin. Ma tulen Sinu juurde nagu laps oma isa juurde. Ära vaata mitte minu patu peale, vaid jaga mulle armu ja rammu, et ma elu parandaksin sellesama sinu Poja ja Püha Vaimu läbi! Aamen.

* * *

Teisipäeva hommikul

Psalm 1:1–6

Palvetagem õige julguse pärast.

Issand Jumal, kasvata Sina meid! Me oleme kõrgid, tee meid alandlikuks, me oleme arad, anna meile julgust! Kisu enesejulguse kuri juur välja meie südamest ja istuta selle asemele piiritu usaldus Sinu vastu! Inimeste lootused on tühised, aga kes Sinusse usuvad, neil on kõik võimalik. Sellepärast riku kõik meie eneseusaldus, võitle meiega ja alanda meid niipalju kui tarvis, et Sa võiksid meid õnnistada niipalju kui Sa tahad! Tee, et oleksime midagi täiuslikku Sinu auks ja hoia meid igaveseks ajaks kõhklemise ja hirmu eest! Aamen.

Gottfried Billing

* * *

Teisipäeva õhtul

Psalm 18:21–27

Tänagem Jumalat Tema halastuse eest.

Isa, hilja ma hakkasin Sind otsima, hilja algas minu armastus Sinu vastu. Aga Sina otsisid mind, pöörasid halastuses oma palge minu poole, ehkki ma olen ainult põrm ja tuhk. Siis ma nägin Sind ja hakkasin Sind armastama: Sina, Issand, said minu lootuseks, lohutuseks ja tugevuseks, kõigeks kõiges. Minu hing hõiskab Sinus, Sina oled imelik ja suur, kes on Sinu sarnane ja kes on mind nõnda armastanud kui Sina? Sina oled minu vabastanud ja enese juurde tõmmanud. Sellepärast ära jäta mind iialgi enam maha, vaid hoia mind oma armus nüüd ja alati! Juhi ja valitse mind ning vii mind täiuslikkusele oma igaveses riigis! Aamen.

Augustinus

* * *

Kolmapäeva hommikul

Psalm 19:8–15

Palvetagem kodumaa eest.

Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa Issand, meie Isa Jeesuses Kristuses, Sinu südamesse saadame oma igatsused ja palved. Varja ja hoia meie põlist kodu ja rahvast! Juhata oma vaimuga valitsust ja kõiki, kes seisavad rahva teenistuses, et nad kõikumatult käiksid õiguse ja armastuse teel! Õpeta meid elama rahulist ja vaikset elu jumalakartuses ja aususes! Hoia ja õnnista meie rahva laialipillatud lapsi nende teedel ja kinnita meie hinge kahtlustes ning kannatustes! Saada korda, et kõik rahvad jõuaksid sellele eesmärgile, kus valitseb rahu õiguses ja õigus armastuses! Kogu kõik meie kodu lapsed jälle kokku meie kodudesse, mis Sina meie vanematele oled annud, ja aita meid ehitada oma kodu taas asemeks, kus südameid ja kogu elu, tööd ja võitlustki pühitseb Sinu rahu, rõõmu ja armastuse vaim Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Johan Kõpp

* * *

Kolmapäeva õhtul

Psalm 34:2–9

Palvetagem kõigi omaste eest.

Issand, meie Jumal ja Isa, Sina oled meid käskinud üksteist armastada, anna meile seda armu, et armastaksime iga inimest, kellega meie tee meid kokku viib! Ära keela halastust kõigile inimestele, eriti aga nendele, keda Sinu armastus on meile andnud! Meie palve on nõder ja jõuetu, aga Sina, Issand, võid neile anda palju rohkem, kui me palume või mõtleme, sest Sinu armastus ületab inimliku armastuse. Sündigu nende suhtes Sinu tahtmine, nõnda et nad igal ajal ja igas kohas seisaksid Sinu juhatuse ja kaitse all! Aita neid Sind armastada, et nad tahaksid, kõneleksid ja teeksid ainult seda, mis Sinu meelepärast on! Ja viimaks aita neid jõuda kadumata põlve, mille Sina oled meile valmistanud! Sulle olgu au igavesti! Aamen.

Püha Anselm

* * *

Neljapäeva hommikul

Psalm 24:1–6

Palvetagem Jumala tahtmise alistumise pärast.

Armas Isa, ära lase midagi sündida sellepärast, et meie seda tahame, vaid sündigu kõik nõnda, nagu Sina tahad! Sinu tahtmine on kõige parem. Sea piir meie tahtmisele ja õpeta meile kannatlikkust oma jumalikul viisil! Õpeta meid rõõmsasti kannatama haigust, vaesust ja põlgamist, niipea kui saab selgeks, et see on Sinu tahtmine! Hoia meid teisi süüdistamast ning inimeste kurjuse üle kaebamast, kui midagi sünnib meie vastu, vaid õpeta meid seda mõistma, et kõik õnnetus tuleb Sinult meie õndsuseks! Õpeta meid ka oma vastaseid tänama ja õnnistama, nõnda et nad meid alati leiaksid rõõmsad ja heas meeleolus olevat! Aamen.

Martin Luther

* * *

Neljapäeva õhtul

Psalm 46:1–12

Palvetagem armastuse pärast inimeste vahel.
Halastaja Issand, Sina oled kogu inimsoo loonud ühest verest ning oled kõik lunastanud sama lunastusehinnaga. Ära lase mind südant kõvaks teha mitte ühegi inimese vastu! Anna minu südamele seesugust õrnust ja leebust, et ma oleksin usinasti toeks igaühele tema muredes ja vajadustes! Olgu meil kõigil see meel, mis oli Issandal Jeesusel, nii et armastaksime üksteist kui vennad, oleksime armulised ja vastutulelikud ning lakkamatult püüaksime säilitada ühtmeelt vaimus rahu sideme läbi! Armu, halastuse ja rahu Jumal, ole meie kõikidega! Aamen.

Thomas Kempisest

* * *

Reede hommikul

Psalm 18:2–7

Palvetagem, et Jumal meid juhiks.

Issand, minu Jumal, Sina üksi tead kõik ja tunned kõik. Mina usun, et Sina tead, mis on minule kõige parem, sest Sina oled kõige targem oma hoolitsuses ja kõige vägevam kaitsja. Ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa oled vabastanud minu enese eest muretsemisest ja käskinud mind oma elu panna Sinu kätele. Sina kannad minu eest paremini hoolt, kui mina seda ise suudan teha. Sinu armu abiga, Issand, tahan ma Sind järgida, kuhu Sa iial lähed, ja mitte ise juhtida oma samme. Ma tahan Sinu juhatust oodata. Kui olen selle saanud, siis lähen ma edasi kindlas usalduses ning ilma kartuseta. Ja kui Sa ka mõnikord mind lased käia pimeduses ja hädaohtlikul teel, ei taha ma mitte nuriseda, vaid ootan kannatlikult Sinu valgust.

John Henry Newman

* * *

Reede õhtul

Psalm 6:2–5

Palvetagem hingerahu pärast.

Issand, Sina võid mu hingelaeva palju paremini juhtida kui mina ise. Tõuse üles, Issand, ning käsi, et minu südame tormitsev meri jääks vaikseks ja ma võiksin eksitamatult vaadata üles Sinu poole ning leida rahu ja hingamist Sinus! Aita mind, et minu ekslevad mõtted ei kisuks mind sinna-tänna, vaid et ma unustaksin kõik muu ja vaataksin ning kuuleksin ainult Sind! Läkita mulle oma Püha Vaimu, et Ta alati elaks minus, ning tee mind oma templiks ja pühaks eluasemeks! Jumal, Sina jagad rikkalikult oma häid ande, täida mind enesega, et mul oleks kindlat meelt ja rammu, rõõmu ja rahu igaveseks ajaks Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Laupäeva hommikul

Psalm 100:1–5

Palvetagem õndsa lahkumise pärast.

Issand Jumal, anna mulle tervist ihu ja hinge poolest niikaua, kui ma elan maa peal, ning aita mind õigesti ja kristlikult kasutada aega, mis mul elada! Juhi aga minu mõtteid selle juurest ära, mis ajalik, selle juurde, mis igavene, et ma südames annan aseme sellele, mis taevalik on! Aita mind alati lahkumiseks valmis olla! Ja kui ma olen jooksmise lõpetanud, siis anna mulle oma suure halastuse pärast õndsalt lahkuda! Täida siis ka minu kohta oma kallis tõotus, et need, kes kuulevad Sinu häält ja järgivad Sind, iialgi ei saa hukka ja et ükski ei võta neid ära Sinu käest Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Christian Scriver

* * *

Laupäeva õhtul

Psalm 32:1–7

Palvetagem Jumala riigi levimise pärast.

Issand, Sina oled oma armus meile oma püha Sõna andnud ja meid siin maa peal oma kogudusse võtnud, ärata meie südametes armastust Sinu riigi vastu! Tee vabaks kahtlusest need, keda Sa tahad oma riigi tööle läkitada, et nad kõik otsekohe läheksid tööle Sinu suures lõikuses. Vala oma Vaimu välja meie vendade üle misjoniväljadel kogu maailmas ja tee oma lasteks need, kes Sind veel ei tunne! Ärata paganakristlaste hulgast ustavaid õpetajaid ja saada korda, et kõik risti-inimesed vastastikuses armastuses ühineksid üheks ihuks, kelle pea on Jeesus Kristus, meie Issand! Aamen.

Samuel Stadener

 

Teine nädal

Pühapäeva hommikul

Psalm 27:1–5

Palvetagem kiriku ja koguduse eest.

Armas Jumal ja Isa, hoia oma vaest, rõhutud ristikogudust, et ta oleks tugev! Kaitse teda, et Sinu evangeelium ja pühad sakramendid temale jääksid! Sa näed neid, kes tahavad meie keskel Sinu sõna vaba kuulamist takistada, keela neid ja tee nende jõledused tühjaks! Anna valgustatud ja ustavad õpetajad kõigile kogudustele, täida nad väega, õnnista nende tööd ja hoia nad laitmatus elus Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Christian Scriver

* * *

Pühapäeva õhtul

Psalm 36:6–10

Tänagem Jumalat Tema püha Sõna eest.

Tänu olgu Sulle, Issand, igavese elu Sõna eest! Sa oled meile kõnelnud, aga meie oleme paraku palju sellest unustanud ja tähele panemata jätnud. Ära võta aga meie hooletuse pärast oma sõna meilt ära, vaid anna oma Vaimu, kes meile meelde tuletab, mis Sa oled ütelnud, ja juhatab meid kõige tõe sisse! Ärata meis janu Sinu sõna järele ja aita, et kogu Sinu kogudus ustavalt sõnas ja sakramendis Sinu juurde jääks! Aita meid kõiki usus Sinusse tihedalt kokku liituda ning kogeda Sinu kalli tõotuse täitumist, et Sina oled iga päev meie juures kuni aegade lõpuni! Aamen.

Gottfried Billing

* * *

Esmapäeva hommikul

Psalm 96:1–6

Palvetagem usu kasvamise pärast.

Issand, Sina oled elu ja tarkus ja õnnistus, Sina igavene ja ainus truu Jumal. Kellel oled Sina, sellel on tühjendamatu rõõmu allikas. Õpeta mind ikka enam Sind tundma, et Sa ikka enam minu omaks saaksid ja ma Sinus rõõmustuksin! Ja kui ma selles elus täielikult selle usu rikkust ei saavuta, siis aita ometi, et see päevast päeva kasvaks, kuni ta igaveses elus täiuslikkusele jõuab! Siin on minu rõõm lootuses, aga seal on ta täielik osasaamine jäävast rõõmust. Sulle olgu au, minu Issand ja minu Jumal! Aamen.

Püha Anselm

* * *

Esmaspäeva õhtul

Psalm 37:3–8

Palvetagem hinge osaduse pärast Jumalaga.

Jumal, Sa käsid meid Sind otsida ja Sa oled ligi enne, kui meie hüüame. Ma palun Sind alandliku meelega, ole minu juures, valitse minu sees ning tee minu süda Sinu auhiilguse eluasemeks! Sest kelles sina oled, selle oma on kuningriik, ja Sind kiita on hinge rõõm ja õndsus. Mõtle sellele, et minu janu sinu järele on Sinu oma töö, ja hoia tema tugevana ja kustuta teda päevast päeva! Sina, meie tõsine elu, las ennast leida! Hoia meid enese juures siin ja igas paigas nüüd ja alati, jah, igavesti! Aamen.

Augustinus

* * *

Teisipäeva hommikul

Psalm 25:1–7

Palvetagem töörõõmu pärast.

Issand, minu Jumal, hoia minust eemale loidus ning vastumeelsus minu kutses, jäägu häbenemine kasuliku töö pärast minust kaugele! Aita mind, et ma ei raiskaks aega asjata ega rikuks ka seda tarbetu lobisemise või tühjade tülitsemistega! Tee minu armastus Sinu vastu nii tugevaks, et see töö, mille ette Sa mind täna asetad, ei oleks mulle koormaks, vaid rõõmuks! Aita mind teha oma tööd lapseliku heameelega ja lase mind selle järel puhkama heita väsinult, kuid hea südametunnistusega, ning oodata jälle Sinu heldest käest une kosutavat andi Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Teisipäeva õhtul

Psalm 28:6–9

Palvetagem nende eest, kes ahastuses ja hädas on.

Issand, meie hüüame Sinu poole: ole meie abimees ja kaitsja; päästa need, kes on kitsikuses, halasta nende peale, kes on rõhutud; tõsta üles need, kes maha langenud; pööra ümber need, kes eksiteele on sattunud; ilmuta ennast neile, kes Sinu poole kisendavad: sööda näljaseid, päästa vangid lahti, tee haiged terveks, julgusta argu! Anna meile kõigile teada, et Sina üksi oled Jumal ja Jeesus Kristus Sinu sulane, ning et me oleme Sinu rahvas ja lambad Sinu karjas! Aamen.

Clemens Romanus

* * *

Kolmapäeva hommikul

Psalm 27:7–14

Palvetagem nende eest, kes meie südamele lähedal on.

Armas taevane Isa, Sa jagad oma halastust kõikidele inimestele terves maailmas. Mõtle oma lastele, kes ühes minuga Sinu poole palvetavad ja kellega ma olen ühendatud vaimu ühtsuses! Sinu isaliku helduse hooleks usaldan ma kõik, kes mulle on armastust osutanud, ja ma panen Sinu armu kätele kõik, kes mulle armsad on. Hoia neid, keda minu süda Sinu ette kannab, ja aita neid igas hädas ning raskuses, et nad oleksid päästetud ihu ja hinge poolest ja kiidaksid Sinu püha ja imelist nime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

August Hermann Francke

* * *

Kolmapäeva õhtul

Psalm 130:1–8

Palvetagem noorte eest.

Issand, meie Isa, anna kõigile lastevanematele, õpetajatele ja perevanematele niisamasugune meel laste ja noorte vastu, mis oli Sinu Pojal Jeesusel Kristusel. Kingi neile armastust, mis loodab kõik, ja kinnita nende vaimu, et nad kõlvatusele järele ei annaks! Ärata meie rahva noorte südametunnistus ja vala nendesse põlev tung kõige poole, mis tõsine, aus, õige, püha on, kõige poole, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt! Tee, et isade kirik oleks lastele armas ja nad koguneksid sinna suurtes hulkades! Kuule meid, armas Jumal! Aamen.

Samuel Stadener

* * *

Neljapäeva hommikul

Psalm 62:6–9

Palvetagem, et Jumal meid kaitseks.

Püha Issand Jumal, Sa oled lõpetanud öö ja lubad meil oma käed Sinu poole üles tõsta: meie hüüame Sinu armu appi. Paistku Sinu õiguse päike meie südametesse ja tee meid valguse lasteks ning oma igaveste varade pärijaiks! Mõtle, Issand, halastuses oma rahvale ja kõigile meie vendadele, kus nad iial viibivad Sinu suures riigis, vajades Sinu armu ning abi! Anna, et me kõik, usus kindlad ning ihu ja hinge poolest päästetud, Sinu imelist nime kiidaksime! Aamen.

Basilius Suur

* * *

Neljapäeva õhtul

Psalm 85:9–14

Palvetagem nende eest, kes kannatavad.

Kõigeväeline Jumal, Sinu halastuse hooleks anname haiged, kurvastatud, vaesed ja kõik, kes mõnes muus hädas viibivad. Ole Sina neile lohutuseks ja kinnita neid; ära lase nende kannatusi neile liiga raskeks saada! Vaata halastusega ka nendele, kes seisavad viimses võitluses! Aita neid, et nad oma hinged rahuga Sinu kätte annaksid! Võta nad viimselt vastu ja vii sinna, kus surma vaeva enam ei ole! Valmista meid kõiki nõnda, et julgesti ja usaldusega siis Sinu kutset järgime, kui kannatused tulevad või surm seisab ukse ees! Sulle olgu kiitus ning au ja austus igavesti! Aamen.

Philipp Jakob Spener

* * *

Reede hommikul

Psalm 22:24–27

Palvetagem üksmeele ja rahu pärast.

Jumal ja Isa, kes Sa oled pika meelega, anna mulle väsimatut kannatlikkust ja lahket meelt, et ma kedagi ei solvaks ega kellegi rahu ei rikuks, vaid et ma niipalju kui see minu teha on, üksmeelt peaksin kõigi inimestega! Anna meile oma Poja, meie Rahuvürsti, läbi rahu õilist andi ja ühenda meie südamed üksteisega armastuses! Õpeta meid järele andma ja tee tühjaks nende nõud, kes pahandust tekitavad! Aita meid kõik pahad sõnad kiiresti unustada ning andestada, nõnda kui Sina oled meile kõik andeks andnud! Jah, Sinu rahu, mis on ülem kui kõik mõistus, hoidku meie südamed ja meeled Kristuses Jeesuses, meie Issandas! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Reede õhtul

Psalm 31:2–6

Palvetagem pühitsuse pärast.

Issand Jumal, Püha Vaim, Sina hoidud eemale jumalavallatutest, aga oled ustavate hingede juures, teed nad Jumala sõpradeks ning äravalituiks. Tule minu südamesse ja eemalda sealt kõik, mis on Sinu vastu, ja sisenda selle asemele seda, mis on Sinust! Sina õpetad alandlikku, toetad komistajat, kosutad väsinut, annad rammu surijale, kui ta peab üle igaviku piiri astuma. Pühitse mind, Issand, täielikult vaimu, hinge ja ihu poolest ja tee mind oma templiks, kus Sina igal ajal võid enesele eluaseme teha! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Laupäeva hommikul

Psalm 108:2–6

Palvetagem alandliku meele pärast.

Õpeta mulle alandlikku meelt, Sa rahu Jumal, õpeta mind järgima Sinu Poega, kes alandas ennast nii inglite kui inimeste alla! Ära lase minu südames tekkida põlgust mitte ühegi inimese, ka mitte kõige vähemate vastu! Hoia mind niisugusesse pimedusse ja ülbusse langemast, et ma hakkan arvama, nagu võiksin ma oma jõust suuri asju korda saata! Aita mind ustavalt seda teha, mis Sa mulle teha annad, ilma et ma taotleksin seda, milleks ma ei ole kutsutud! Kasuta mind, Issand, selleks, mis on Sinu meelepärast! Ma olen täiesti Sinu oma. Aamen.

Johann Arndt

* * *

Laupäeva õhtul

Psalm 103:13–22

Palvetagem kindla meele pärast elus ja surmas.

Armas Isa taevas, Sina tead, et minu sees ei ole midagi head, aga ma palun Sind, pööra oma pilk oma Poja, minu vahemehe, eestkostja ning päästja, poole ja anna mulle Tema pärast õnnis ots ja rõõmus ülestõusmine! Kingi mulle seda armu, et Jeesuse Kristuse veri ei oleks ilmaasjata valatud, vaid et see minus meeleparanduse vilja valmistaks minu pattude andeksandmiseks! Ja kui Sa minu vaimu viimaks tagasi kutsud, olgu ta siis antud Sinu kätte, armas Isa! Võta ta üles enese juurde igaveseks ajaks! Aamen.

Martin Luther