Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palveid haigetele

Kõigeväeline, igavene Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina andsid oma Poja ja lasksid Teda valu ja kannatust tunda. Sa paned meile koorma peale, aga Sa aitad ka seda kanda. Oh Isa, vaata helduses oma vaesele haigele lapsele ja tee ta jälle terveks oma heameele järgi! Kinnita teda ja tõsta ta jälle üles! Sa oled tulnud meid kannatusega katsuma, sellest me teame, et Sa ei ole meid unustanud; vala nüüd meie südametesse oma väe ja lohutuse vaimu! Sündigu Sinu tahtmine, kes Sa oma Poja ja Püha Vaimuga elad ja valitsed nüüd ja igavesti! Aamen.

Olaus Petri

* * *

Issand, ma ei tea, kuidas ma suudan seda kanda, mis Sa mulle peale paned, aga Sina tead seda. Tee oma armu läbi mulle see võimalikuks, mis nüüd paistab võimatu olevat! Ma jõuan ainult seda ära kannatada, mis väike ja ruttu mööda läheb, ja langen maha põrmu, kui õnnetus kaua kestab. Ütle, Issand, minu hingele, et need kannatused, mis Sa saadad, tulevad temale kasuks. Sina, Päästja ja Õnnistegija, ilmuta mulle oma armu ja aita mind kõigest läbi tungida oma nime pärast! Aamen.

Thomas Kempisest

* * *

Oh Jumal, minu Jumal, Sa oled minu Isa. Ma ei jäta Sind enne, kui Sa mind õnnistad. Juhi mind oma käe kõrval sellest raskest ajast läbi! Lase mind hingata ja leida rahu Sinus. Kui Sa ei taha mind vaevast vabastada, siis tee mind ikkagi vabaks kannatamatusest! Ja kui Sa ei taha vähendada minu kannatamist, siis kasvata mulle jõudu! Issand, ära peida ennast, ära jää liiga kaugele! Ma loodan Sinule ja tahan Sind jälle tänada, minu pääste ja mu Jumal. Aamen.

Francois de Salignac Fenelon

* * *

Kallis Õnnistegija! Sa tunned meie südamete koormaid, Sa näed kõiki suuri ja väikseid kive meie eluteel. Sa tead, missugust kartust ja ahastust, vaeva ja valu võib surm inimlastele valmistada. Aga Sa võid meid nendest vabaks teha. Sa võid kõiki meie koormaid kergitada, kive meie eluteelt ära veeretada, meie vaeva ja valu ära võtta – ka viimste kartust kaotada. Oma ülestõusmisega oled Sina, vägev Issand, kõik vaenlased ja vastased võitnud. Toeta meid kõiges võitlemises oma väega, et me võimust saaksime ja elaksime siin ajalikult ja seal igavesti! Aamen.

Jakob Hurt, jutlusekogust „Elu valgus“

* * *

Halastaja ja armuline Jumal, kes Sa oled mu helde Isa, ma tänan Sind uue päeva eest, mida Sina lubad mul veel näha. Tuleta ka täna mulle meelde, et ma tohin Sinu oma olla Jeesuse, minu Õnnistegija pärast! Tuleta mulle meelde, et ma ka täna tohin lapse kombel Sinult uusi õnnistusi oodata! Tuleta mulle meelde aga sedagi, et mina selle tänase päevaga pean sammu igavesele ajale lähemale astuma! Tuleta mulle meelde, et ma sellepärast Sinuga täna pean kindlamas usus ja sügavamas usalduses üheskoos käima! Tuleta mulle meelde, et ma ka täna hoolsam pean olema, palves oma südant Sinule puistama! Tuleta mulle meelde, et ma täna ei unustaks kellelegi Sinu armastust tunnistamast! Tuleta mulle meelde, et ma tänagi ei tohi kõikuda ristiinimese lootuses, kuna Sina mind ja tänagi võiksid kutsuda siit! Tuleta mulle meelde, et ma ainult Sinu armust võin elada ja ainuüksi Sinu armust ennast valmistada Su aujärje ette astumiseks! Aamen.

Harri Haamer

* * *

Mu Jumal, minu päevateekond on lõpule jõudmas. Juba helistavad õhtukellad kojukutset. Sinu armastus on mind minu käidud teedel iga päev rohkesti õnnistanud. Ma pole seda väärt. Ma pole seda ära teeninud. Ma pole selle eest Sind õieti tänadagi mõistnud. Aga Sina oled mind siiski armastanud. Kui kallis on mulle see teadmine, et ka mina Sinu armust olen küllalt saanud. Mina olen jõetu ja veel nõrgemaks ma jään. Kuis Sinu arm on mulle jõuallikaks olnud ja veel enam pean ma Su armastust kogema. Mina olen vaene ja veelgi vaesemaks jään. Kuid Sinu armust olen ma taevaste andidega õnnistatud ja veel rikkamaks ma saan. Mina olin kurb ja veelgi ehk tuleb mul minna siin pisaratega silmis läbi nutuoru. Kuid Sinu armastus on mind lohutanud ja veelgi rõõmustad Sina mind. Mina olin haige, rõhutud ning rahutu ja ehk vaevatakse mind veelgi. Kuid Sinu armastus tervendas mind. Sinu armastuses leidsin rahu südamele ja Sinu armus tohin veelgi kosuda. Ja kui ma surmavarju pimedas orus, kaduvuse varjudest kohutatult vankuma peaksin, siis Su armastus üksi pühitseb mu silmad nägema ülestõusmise päeva hommikukoitu. Lase mind, mu Jumal, üksnes Sinu armastuses astuda ka viimased sammud mu teekonnast! Võta mind oma armastuses vastu ka uuel maal ja uue taeva all! Aamen.

Harri Haamer

* * *

Palve vigaste eest

Püha Jumal, õnnista ja aita kõiki, kes peavad elus kandma kehalist vigadust,
kes ei saa joosta ja mängida nagu teised;
kes on pimedad ja ei näe päikese sära ega lillede ilu;
kes on kurdid ja ei kuule lindude laulu ega sõprade naeru;
kelle mõistus on puudulik, kellel on võimatu õppida ja kelle ees on suletud kõik raamatud.
Anna Sina oma jõudu neile kõigile! Anna julgust ja abivalmidust tervetele, et nad aitaksid nõrgemat venda ja õde,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast,
kes tegi jalutud terveks, pimedad nägijaks ja andis kurtidele tagasi kuulmise. Aamen.

Andres Taul