Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Hommiku- ja õhtupalved

palve_2Hommikupalved

Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui sa soovid, võid veel sellise palve lisada: „Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane. Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.“ Ja siis mine rõõmsalt tööle, kui sa enne veel ühe vaimuliku laulu oled laulnud!

Martin Luther

* * *

Õhtupalved

Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui soovid, võid veel sellise palve lisada: „Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, ja palun Sind: anna mulle andeks kõik mu patud ja eksisammud! Varja mind sel ööl armulikult! Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega ja kõik Sinu kätte. Olgu Sinu püha ingel minu juures, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.“ Ja siis heida kärmesti ja rõõmsalt puhkama!

Martin Luther

* * *

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind sel öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! Aamen.

Martin Luther

* * *

Issand, taevane Isa, valva meie üle ja hoia meid ihu ja hinge poolest kõige kurja eest! Luba meid oma armust sel ööl julgesti hingata Sinu kaitse all! Ja kui meie viimne õhtu kätte jõuab, siis tee, et uinume rahus ja jälle ärkame Sinu aus Sinu Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

(Keskajast)

* * *

Kallis Jeesus, tee mind vagaks,
et ma rahulikult magaks
ja mu hinge pühitse,
et ma saaksin taevasse!