Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Mis on palve?

palve_25Kui piiskopi laev ühe kauge saare rannal päevaks peatus, otsustas piiskop oma aega võimalikult kasulikult kulutada. Ta kõndis mööda kallast ja kohtas kolme kalurit, kes võrke paikasid. Oma murde keeles seletasid nad piiskopile, et misjonärid olid neid ristinud. „Me oleme kristlased,“ ütlesid nad ja osutasid uhkelt sõrmega üksteisele.

Piiskop rõõmustas, kuid siis ta küsis, kas kalurid oskavad meieisapalvet. Nad polnud sellest kuulnudki. See vapustas piiskopi.

„Aga kui te palvetate, mida te siis ütlete?“

„Me tõstame silmad taeva poole ja palvetame: Meid on kolm, sind on kolm, ole meile armuline!“ Piiskop oli sellisest algelisest, koguni hereetilisest palvetamise viisist vapustatud. Nõnda kulutas ta terve päeva, et neile meieisapalvet õpetada. Järgmisel hommikul lugesid kalurid palvet veatult.

Mõni kuu hiljem sattus piiskopi laev taas nende saarest mööduma. Piiskop astus õhtupalvet lugedes laeva tekile. Keset mõtisklust juhtus ta merele vaatama ja märkas ida pool valgust. Valgus tuli järjest lähemale ja piiskop nägi hämmastusega kolme vee peal kõndivat kuju.

Kui mehed olid jõudnud kuuldekaugusele, nägi piiskop, et need on tema kolm sõpra. „Piiskop,“ hüüdsid mehed. „meil on väga, väga kahju. Me unustasime kauni palve, mille meile õpetasid. Ole hea õpeta meid uuesti palvetama.“

Piiskop tundis, et oli õpetust saanud. „Minge tagasi, sõbrad, ja alati kui palvetate, siis öelge: meid on kolm, sind on kolm, ole meile armuline.“

Antonio de Mello

Palve on inimese alandlik pöördumine Jumala poole ja Tema vastab meile. Alandlik seetõttu, et palves ei esita me oma soove ja unelmaid Jumalale kui kuldkalale, kes need kohe täidab. Palve eesmärk on meid paremaks muuta, et saaksime Teda paremini teenida. Jumal teab meie palveid ja meie südamesoove ja seetõttu ei ole temal meie palveid vaja. Palved on vajalikud meile. Meie tunnistame palvetades, et vajame Jumalat. Nagu laps oma vanematega kõneldes, usaldame meiegi palve läbi endid Jumala hoolde. Palve avab meid, et oskaksime vastu võtta Jumala abi ja märgata tema tegusid.

Jeesus ütleb: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!

Mt 7:7-11