Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Viimne teekond

palve_12aKoju minnes

Ma lähen koos Sinuga koju, Sinu koju,
Sinu koju;
ma lähen koos Sinuga koju, Sinu
õndsalikku koju;
ma lähen koos Sinuga koju, Sinu koju,
Sinu koju;
ma lähen koos Sinuga koju, mis on kõige
õndsuse allikas.

* * *

Rõõmus surm

Anna Sa mulle, oo Jumal,
igat toitu, mida vajab mu keha;
anna Sa mulle, oo Jumal,
igat valgust, mida vajab mu meel;
anna Sa mulle, oo Jumal,
igat leevendussalvi, mida vajab mu hing.

Anna Sa mulle, oo Jumal,
siirast kahetsemist;
anna Sa mulle, oo Jumal,
hingest tulevat kahetsemist;
anna Sa mulle, oo Jumal,
kestvat kahetsemist.

Anna Sa mulle, oo Jumal,
surma hirmkalli võidmisesalviga;
anna Sa mulle, oo Jumal,
et mu hinge ravija oleks mu ligi;
anna Sa mulle, oo Jumal
surma rõõmus ja rahus.

Anna Sa mulle, oo Jumal,
et tunnistaksin Kristuse surma;
anna Sa mulle, oo Jumal,
et ma mõtleksin Kristuse surmaheitluse peale;
anna Sa mulle, oo Jumal,
et ma soojendaksin armastust Kristuse vastu.

Oo taeva suur Jumal,
tõmba Sa minu hing enda poole,
et ma võiksin kahetseda
õiglase ja tugeva südamega,
murtud ja rusutud südamega,
mis ärgu muutugu ega paindugu ega allugu.

Oo inglite suur Jumal,
vii Sa mind rahu asupaika;
Oo inglite suur Jumal,
hoia mind kurjade vaimude õeluse eest;
oo inglite suur Jumal,
loputa mind Sinu kümblusallika vees.

Oo armu suur Jumal,
anna Sa mulle tugev võimsuse Vaim;
oo armu suur Jumal,
anna mulle surematu, igikestev Vaim;
oo armu suur Jumal,
anna Sa mulle Jumala Talle armastav Vaim.

* * *

Surijale

Kõikvõimsa Isa nimel,
kõiki armastava Poja nimel,
kõike läbiva Vaimu nimel
käsin ma hirmutundel sinust lahkuda.
Ma murran sinus andestamata pattude võimu,
ma vabastan sind inimsuhete sõltuvusest,
et võiksid olla vaba nagu tuul,
pehme nagu lambavill
ja sirge nagu nool,
ja et jõuaksid oma teekonnal otse
Jumala südamesse.

* * *

Kaitse

Mu hea ingel, Jumala käskjalg,
kaitse mu hinge ja mu ihu;
kaitse mind kurjusevaimu
ja eelkõige kaitse mind patu eest.
Ma palun teid, pühakud, mehed ja naised,
ma palun Sind, Jeesus,
kaitsta mind ja lubada mulle
hea ja õnnelik surm.

* * *

Värav

Lunastaja ja sõber, kui imepärane Sa oled,
mu seltsiline muutusrohkel teel,
mu lohutaja, väsinud kui olen,
mu teejuht Igavesse Linna,
mu vastuvõtja selle väraval.

* * *

Igavene kodu

Nüüd asu oma ärateele siit maailmast
Jumal-Isa nimel, kes sind on loonud,
Jeesuse Kristuse nimel,
kes sinu eest on surnud,
Püha Vaimu nimel, kes sind pilgeni täidab
Jumala pühakute sõpruses,
pühade inglite abiga
jõua sa täna puhkama
oma igavese kodu
rahusse ja armastusse.

* * *

Iona saare tänupalve Benedicite! Oh kiitke!

Oh teie, Issanda inglid, kiitke Issandat,
kiitke Teda ja ülistage Teda igavesti.
Oh teie, saarte pühakud, kiitke Issandat,
oh teie, Kristuse teenrid,
kes te siin laulsite Jumalale kiitust
ja läksite siit mujale jutlustama,
kiitke Issandat.
Oh teie, ustavad hinged, kes te puhkate Jeesuses,
oh meie saare lahke rahvas,
oh teie, palverändurid,
kes te otsite rõõmu ja tervist armastatud saarelt,
kiitke Issandat.
Oh teie, lambad ja sarvloomad,
oh teie, talled, kes te murul kepsutate,
oh teie, hakid, kes te suukamooridel käratsete,
oh teie, kullid, kes te õhuvooludel hõljute,
kiitke Issandat.
Oh teie, kajakad,
kes te oma kisaga kõik rannad täidate,
oh teie, tiirud ja lagled,
kes te ülepeakaela oma saagi järele sukeldute,
oh teie, koovitajad ja rukkiräägud,
oh teie, ristpardid ja “peiupoisid”,
oh teie, rislad,
kes te hõljute ühtses rütmis lainete kohal,
kiitke Issandat.
Oh teie, lõokesed, kes te taevas lõõritate,
oh teie, musträstad,
kelle flöötjas laul kõlab aovalges,
oh teie, kiurud ja kivitäksid,
oh teie, põõsalinnud ja käblikud, kelle laulust mäekurud rõõmsalt kajavad,
oh teie, mesilased,
kes te armastate kanarbikku,
kiitke Issandat.
Oh teie, nurmenukud ja sinikellukad,
oh teie, lillekesed,
kes te värvikad kui kalliskivid sood ehite,
oh teie, kuldsed võhumõõgad,
kes te Columba lahele tema hiilguse annate,
oh teie, kaljurünkad,
mida loodus on lõputute ajastute kestes vorminud,
oh teie, majesteetlikud Malli mäetipud,
oh teie, valged liivad ja smaragdsed madalikud,
oh teie, ookeani sinised
ja purpursed sügavused,
oh teie, tuuled ja pilved,
kiitke Issandat.
Oh teie kõik, kes te olete Issanda loodud,
kiitke Teda ja ülistage Teda ikka ja igavesti.

* * *

Katke

Nii nagu oli,
nii nagu on,
nii nagu saab olema
ikka ja igavesti
oo Sina, Kolmainus,
halastuse Kolmainus!
Mere mõõnaga,
mere tõusuga
oo Sina, Kolmainus,
halastuse Kolmainus!
Mere mõõnaga
ja mere tõusuga.