Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Rännuteel

palve_6bKõik teed

Sind Jumal hoidku igal järsakul.
Sul Jumal andku läbipääsu igal rajal.
Sul Jumal muutku ohutuks kõik teed.
Ja võtku sind Ta oma embusesse,
sind võtku oma käte vahele.

* * *

Ole Sina tasane tee

Ole Sina tasane tee minu ees,
ole Sina juhatav täht minu kohal,
ole Sina valvas silm minu taga
tänasel päeval, tänasel ööl, ikka ja alati.

Ma olen väsinud ja olen kurnatud,
juhi Sina mind inglite maale,
nüüd mul kuluks ära veeta aega
Kristuse lähikonnas, taevases rahus.

Kui vaid Sina, elu Jumal,
kui Sina minuga lepiksid, mind toetaksid,
kui oleksid mulle täheks, oleksid kiivriks
minu sängiheitmisest
kuni mu ülestõusmiseni.

* * *

Palve teele asudes

Elavus olgu mu jutus,
arukus kõiges, mis ma ütlen,
kirsiõied mu huultel,
kuni taas tagasi tulen.

Arm, mille Jeesus Kristus on andnud,
täitku kõik südamed minu vastu,
arm, mille Jeesus Kristus on andnud,
täitku mind kõigi teiste vastu.

Kui rändan läbi nõod ja metsad
ning pikad võsastunud orud,
mind lahke, helge Maarja kinnitagu
ja Jeesus, meie Karjane, Ta olgu minu kilp.
Mind lahke, helge Maarja kinnitagu
ja Jeesus, meie Karjane, Ta olgu minu kilp.

* * *

Elu Jumala sõnum

Elu Jumala sõnum
sind varjaku, sind aidaku,
jah, armsa Kristuse sõnum,
Issanda püha sõnum
sind hoidku iga õeluse
ja iga kurbuse ja valu,
sind hoidku salaviha eest
ja kurja silma, ängistuse eest.

Sa rändad siin ja rändad seal,
sa rändad küngastel ja kõnnul,
sa rändad alla, sa rändad üles,
sa rändad meredel ja kitsasteedel.

Ja Kristus ise olgu sulle karjaseks,
sind kaitsku igast ilmakaarest.

* * *

Teekond

Õnnista, oo Jumal,
seda maad, mis on mu jalge all.
Õnnista, oo Jumal,
seda rada, millel ma astun.
Õnnista, oo Jumal,
seda asja, mida ma ihkan,
Sina igavesest igavesem,
õnnista Sa minu puhkust.

Õnnista seda,
mis köidab mu meelt,
õnnista seda,
mis soojendab mu südant,
õnnista seda,
mis toidab mu lootust,
oo Sina, kuningate Kuningas,
õnnista minu silmavalgust!