Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palved ja head soovid

palve_14aHea soov

Sul olgu hea nägemise õnne,
sul olgu hea meeldimise õnne,
mu soovi täideminemise õnne.

Sul olgu poegade õnne,
sul olgu tütarde õnne,
sul olgu elujõu ja arukuse õnne.

Sul olgu õnne merel,
sul olgu õnne maal,
sul olgu õnne taevase Printsi juures.

* * *

Hea soov

Olgu sul mao tarkus,
olgu sul kaarna tarkus,
vapra kotka tarkus.

Olgu sul luige olek,
olgu sul mee olek,
tähtede poja olek.

Olgu sul mere küllust,
olgu sul maa küllust,
taevaselt Isalt saadud küllust.

* * *

Et Jumal meid hoiaks ja säästaks

Et Jumala jõud meid juhiks,
et Jumala võim meid säästaks,
et Jumala tarkus meid hariks,
et Jumala käsi meid hoiaks,
et Jumala tee meid suunaks,
et Jumala kilp meid varjaks,
et Jumala väed meid kaitseks
vanakurja püüniste
ja maailma ahvatluste eest.
Olgu Kristus meiega,
Kristus meie kohal,
Kristus meie sees,
Kristus meie ees.
Et Sinu lunastus, oo Issand,
kuuluks alati meile
täna ja igavesti,
Aamen.

* * *

Soov

Et iga päev ma oma kõnes järgiks Sinu õiglust,
et meeleparandust ma ilmutaksin iga päev,
oo Jumal.
Et iga päev ma oma kõnes järgiks Sinu tarkust,
et rahujalal oleksin ma Sinuga
nii päeval kui ka ööl.

Et iga päev ma loendaksin Su ande,
et Sinu seadust järgiksin ma iga päev.
Et iga päev ma looksin Sulle laulu,
et harfil Sulle kiitust mängiks iga päev,
oo Jumal.

Et iga päev Sind hingest armastaksin, Jeesus,
et teeksin seda päeval kui ka ööl,
et päeval kui ka ööl, nii pimedas kui valges
Su headust minu vastu kiidaksin, oo Jumal.

* * *

Palve

Sul rõõmus olgu iga päev,
sul halbu päevi ärgu olgu,
su elu olgu rikas ja sind rahuldagu.

Sul jõukust olgu eluteel,
uus poeg su igal tulekul,
uus tütar igal saabumisel.

Suurt abi andku sulle madu,
suurt abi andku sulle tuli,
suurt abi andku taevaväed.

* * *

Hea soov

Kätt sinu õlal hoidku Ema Maarja.
Brigitta, karjakaitsja, hoidku kätt su õlal
ja võitja Miikael kätt hoidku sinu õlal,
et igast kurbusest sind säästa.

Apostel Johannes kätt sinu õlal hoidku,
apostel Paulus kätt su õlal hoidku,
apostel Peetrus hoidku kätt su õlal,
et kõige kurja eest sind kaitsta.

Kätt sinu õlal hoidku elu Jumal ise,
kätt sinu õlal hoidku Kristus armuline
ja Püha Vaim kätt sinu õlal hoidku,
et oma hõlma varjus kaitsta sind.

* * *

Jumal, juhi mind

Jumal, juhi mind oma tarkusega,
Jumal, karista mind oma õiglusega,
Jumal, abista mind oma halastusega,
Jumal, kaitse mind oma jõuga.

Jumal, täida mind oma küllusega,
Jumal, varja mind oma varjuga,
Jumal, täida mind oma armuga
oma Võitud Poja pärast.

Jeesus Kristus Taaveti soost,
kes Sa templis jutlustasid,
Ketsemani aia ohvritall,
kes Sa minu eest surid.

* * *

Iiri palve

Langegu vihmapiisad õrnalt su laugudele,
lahutagu leebed tuuled sinu meelt,
rõõmustagu päikesekiired sinu südant,
olgu päevakoorem sulle kerge kanda
ja võtku Jumal sind oma armastuse hõlma.

* * *

Sügav rahu

Olgu sul rannale rulluva laine sügav rahu,
olgu sul voogava õhu sügav rahu,
olgu sul vaikiva maapinna sügav rahu,
olgu sul paistvate tähtede sügav rahu,
olgu sul rahu andva Poja sügav rahu.

* * *

Arm ja lembus

Inglite arm ja lembus olgu sinuga,
pühakute arm ja lembus olgu sinuga,
taeva arm ja lembus olgu sinuga,
sind valvamas ja hoidmas.
Sind Jumal kaitsku igal järsakul,
sind Kristus abistagu igal rajal
ja Püha Vaim sind täitku igal nõlval,
nii küngastel kui lagendiku peal.

* * *

Kaitse

Elava Jumala kaitse olgu sinuga,
armastava Kristuse kaitse olgu sinuga,
Püha Vaimu kaitse olgu sinuga
igal sinu elupäeva ööl
sind aitamas ja hoidmas,
sinu elu igal päeval ja ööl.

* * *

Nende kätega

Nende kätega õnnistan ma üksildasi,
hüljatuid ja eksinuid,
nende kätega kaitsen ma teid, sõnumitoojad,
rünnakute eest seest ja väljast;
nende kätega hajutan ma pimeduse
tõrjun tagasi kurjad jõud;
nende kätega palun ma võitu neile,
kes on lahingus ja surivoodil.

* * *

Nelipühi

Puhtuse leek, sütita mind.
Kauniduse leek, sütita mind.
Tarkuse leek, sütita mind.
Sõpruse leek, sütita mind.
Õiglase jutu leek, sütita mind.
Õigesti nägemise leek, sütita mind.
Tiivustuse leek, sütita mind.
Läitmise leek, sütita mind.

* * *

Kolmainus

Jumal sind kaitsku,
Jumal sind juhtigu,
Jumal sind hoidku,
Jumal sind varjaku
oma põues
nüüd ja igavesti.

Poeg sind valvaku,
Poeg sind harigu,
Poeg sind aidaku,
Poeg sind ravigu
oma eluga,
oma valatud verega.

Püha Vaim olgu sinuga,
Püha Vaim sinu sees,
Püha Vaim sinu läbi,
Püha Vaim sulle teed näitamas,
et Jumala arm on sinuga
nüüd ja igavesti.

* * *

Isa

Isa, õnnista mu ihu,
Isa, õnnista mu hinge,
Isa, õnnista mu elu
Isa, õnnista mu usku.

* * *

Rist

Olgu Kristuse rist minu näo kohal
ja minu kõrva kohal;
olgu Kristuse rist minu suu kohal
ja minu kurgu kohal;
olgu Kristuse rist käsivarte kohal
õlalabast kuni peopesani.

Olgu Kristuse rist minuga, minu ees,
olgu Kristuse rist minuga, minu taga.

Kristuse ristiga lähen ma vastu
igale raskusele kõrgel ja sügaval.

Pealaest kuni varbaküünteni usaldan
ma Sinu risti kaitsvat jõudu, oo Kristus.

* * *

Hoiad ja varjad

Jumal, kes Sa mind hoiad,
Jumal, kes Sa mind varjad.
Jumal minu jutus,
Jumal minu mõttes.
Jumal minu unes,
Jumal minu virgumises.
Jumal minu valvamises,
Jumal minu lootmises.
Jumal minu elus,
Jumal minu huultel,
Jumal minu hinges,
Jumal minu südames.

* * *

Parandagu Jumal sind, mu armas.
Nüüd panen ma oma käe su peale
Isa nimel, Poja nimel ja raviva Vaimu nimel,
kolm isikut, kes ümbritsevad sind alati.

Täis tervenemine olgu sinu punases veres,
täiuslik tervenemine sinu pehmes lihas,
veel üks tervenemine sinu valges nahas,
Püha Kolme vägevuse nimes,
Püha Kolme vägevuse nimes.