Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Majapidamine

palve_28Mere õnnistamine

Jumal-Isa, kõikvõimas, helde,
Jeesus, kurbuse ja pisarate Poeg,
ja Sinu kaasaaitamisel, oo Püha Vaim,
Kolmainus, igielav, igivägev, igikestev,
kes Sa tõid Iisraeli lapsed läbi Punasest merest
ja Joona maale suure mereeluka kõhust,

kes Sa päästsid Pauluse ja tema kaaslaste laeva
mere vintsutustest, lainemöllust,
tormi-iilingutest, marutuultest,
siis kui mässas Galilea meri,

oh tehke ristimärk me kohale, meid pühitsedes,
ja istu Sina, nelja elemendi Kuningas,
me tüüripinni juures
ning juhi rahus meid teekonna lõpuni.

Laheda ja lahke, sõbraliku tuulega,
ilma vesipüksi, vihurite, ilma keeristormita,
mis õhtu võiksid viia meie elu.

Me palume, oo Jumal, Sinult igasugu asju,
et annaksid neid meile oma tahtmise
ja oma sõna järgi.

* * *

Kalapüügi õnnistamine

Valguse päev on meile tulnud,
Kristus on sündinud Neitsist.

Vett Tema nimel ma piserdan
igale asjale, mis minu õuel.

Sa tegude ja taevavägevuse Kuningas,
meil anna kalapüügiks oma õnnistus.

Ma istun paati, võtan aerud pihku
ja sõuan seitsesada seitse aerulööki.

Ma heidan õnge vette
ja esimese kala, mille välja tõmban,

ma annan endast vaesemale Kristuse nimel,
kes kõigi nelja elemendi Kuningas.

Seejärel vapper Peetrus, kalurite kuningas,
meil püügiks annab oma õnnistuse.

Ariel, Gabriel ning Johannes,
leebe Rafael ja Paulus,

Columba, osavõtlik igas hädas,
ning helge Maarja, äravalitu –
meid teie saatke püügipaikadeni meres
ja lainteharju meile siluge.
Ja Sina, Kuningate Kuningas,
meid hoia kogu püügi ajal
ja meile anna pikka, õnnerikast eluiga.

Olgu Kolmainu Kuninga troon
meie kohal kõrgel,
olgu Kristuse rist all meid kilbina kaitsmas.
Kolmainu Kuninga troon
olgu meie kohal kõrgel,
Kristuse rist
ent olgu all meid kilbina kaitsmas.

* * *

Külvi õnnistus

Ma lähen välja, külvama seemet
Tema nimel, kes seemnele on andnud kasvujõu.
Seal vastutuult ma ennast pööran
ja viskan tubli peotäie õhku.
Sel seemnel, kaljule mis satub,
ei ole õiget kasvupinda,
ent seemnel, mis on langend mulla rüppe,
need peagi kaste paneb paisuma.

Päev reedene on selleks soodus:
siis kaste langeb maha ja soojalt tervitab
iga viimast kui seemet,
mullapõues alles kes tukub.
Kui otsa saavad armutumalt külmad päevad,
siis võtab juured alla iga seeme,
nii nagu seda soovib nelja elemendi Kuningas.
Koos kaste tulekuga võrsub oras,
ta imeb seda endasse kui kosutavat veini.

Samm-sammult külviringe tehes
ma astun aina päripäeva
Gabrieli ja üheksa ingli nimel,
Gabrieli ja lahkete apostlite nimel,
Isa, Poeg ja Püha Vaim,
andke võrsumist ja toitvat mullapinda
igale võrsele mu põllul,
kuni saabub rõõmus lõikuspäev.

Kui jõuab kätte Miikaeli helde pidupäev,
ma panen sirbi ümber viljakõrte
all juurte lähedal, nii nagu seda ikka tehtud.
Ma õsun kiirelt esimese peo,
ma tõstan selle õhku ja kolm korda
pea kohal seda keerutades
ma ruunipalveid ümisen,
selg pööratud mul põhjakaarde,
kuid nägu võimsa, kauni päikese poole.

* * *

Karja kaitse

Siledad karjamaad, pikad ja laiad,
rammusad rohumaad teie jalgade all,
Jumalapoja sõprus, mis koju teid toob
allikaväljade juurde,
allikaväljade juurde.

Suletud olgu te ees iga kui mülgas,
silutud olgu te ees iga kui küngas,
lageda taeva all ööd mõnusad olgu
külmade mägede jalal,
külmade mägede jalal.

Hoolt teie eest kandku Peetrus ja Paulus,
hoolt teie eest kandku Jaakobus ja Johannes,
hoolt teie eest kandku helge Mõrsja
ning Neitsi Maarja
vastu teid võtku, teid talitagu.
Jah, kõik nad koos teid talitagu,
teid kaitsku ja tugevdagu.

* * *

Columba karjasena

Kui karjaseks on teil Columba,
ta kaitse ümbritsegu teid nii minnes
kui ka tulles,
see kaitsku teid jõeorus, seljandikel
ja rägastike, kõnnumaade veeres.

Teid hoidku sattumast see aukudesse, mudasohu,
teid hoidku viga saamast kaljujärsakutel
ja järvedes ning paduvihmas
igal õhtul, igal hämarikul.

See hoidku eemal alatumad hävitajad,
see hoidku eemal õelad närukaelad,
see hoidku tõketele komistamast,
ja kaitsku ebasõbraliku haldja eest.

Columba rahu rohumail teil olgu,
Brigitta rahu rohumail teil olgu,
ja Maarja rahu olgu rohumail
kuni kojujõudmiseni tervena ja kaitstult.

* * *

Lambapügamise õnnistamine

Mine pügatuna ja tule villakuues,
ilmale too Beltane’i utetallekesi.
Ja saatku sind armas Mõrsja
ja toetagu sind helge Maarja,
ja toetagu sind helge Maarja.

Pealik Miikael sind võtku kaitsta
kurja koera ja rebase eest,
hundi eest ja salaliku karu eest
ja küünistega kiskja linnu eest,
ja kõveranokalise küünistega linnu eest.

* * *

Lüpsilaul

Tule, Maarja, ja lüpsa mu lehma,
tule, sa Mõrsja, ja kallista teda,
tule, sa leebe Columba,
ja käed minu lehma ümber põimi.

Kuule, mu õhvake, kuule mu vagur õhvake,
kuule, mu õhvake, kuule mu vagur õhvake,
kuule, mu õhvake, kuule mu vagur õhvake,
mu armas õhvake, helde ja lahke,
kõrge Kuninga nime, võta vasikas omaks.

Tule, Neitsi Maarja, mu lehma juurde,
tule, õilis Mõrsja, sa kaunis,
tule, sa Jeesuse Kristuse lüpsitüdruk,
ja pane käed minu lehmale alla.

Kena must lehm, kogu karjamaa uhkus,
esimene lehm laudas, vasikate musterema.
Äärelinna lehmadel on kaelas õlest köied,
minu armsal õhvakesel siidipaeltest lõõg.
Kuule, mu õhvake, mu vagur õhvakene.

Must lehmake, mu oma must lehmake,
ühine meil sinuga on mure:
sinul oma armsa vasiklapse pärast,
minul kurbus oma armastatud poja pärast mere põhjas,
armastatud ainsa poja pärast mere põhjas.

* * *

Lüpsil

Õnnista, oo Jumal, mu lehmakest,
õnnista mu tahtmist teda pidada,
õnnista mu sõprust temaga,
õnnista mu lüpsvaid käsi, taevane Isa.

Õnnista, oo Jumal, iga tema nisa,
õnnista, oo Jumal, iga lüpsvat sõrme,
õnnista Sa iga piimatilka,
mis minu lüpsikusse langeb, taevane Isa.

* * *

Tuleläitmise õnnistus

Täna hommikul läidan ma tule
taeva pühade inglite silma all,
imekauni Arieli silma all,
võluderikka Urieli silma all
ilma kurjuse, armukadeduse, kadeduseta,
ilma pelguseta, kartmata kedagi päikese all,
sest mulle on kilbiks Jumala Püha Poeg.

Jumal, läida Sina mu südame sisimas
armastuse leek mu ligimese vastu,
mu vaenlase, mu sõbra, mu sugulaste vastu,
vaprate, kelmide ja orjade vastu,
oo Sina, kauneima Maarja Poeg,
kõige alamast olendist siin maa peal
kuni Kõigekõrgemani üleval taevas.

* * *

Tänupalve söögi eest

Anna meile, oo Jumal, hommikusööki,
mis kinnitaks keha, meie hinge kesta.
Anna meile, oo Jumal, õhtust söömaaega,
et saaksime söönuks, kui päev jõuab lõpule.

Anna meile, oo Jumal,
mesimagusat vahutavat piima,
anna mahla ja piima lõhnavaist taludest,
ja anna meile, oo Jumal, koos unega
puhkamist Sinu püha Kalju varjus.

Anna meile täna õhtul leiba,
mis meid tugevalt toidab,
ja anna meile täna õhtul jooki,
mis meile kurja ei tee.
Ja anna meile hilisel õhtul,
kui mõtted meil taevale lähemal,
juua leebe ja lahke Maarja karikast.

Ole meiega päeval, ole meiega ööl,
ole meiega valges ja pimedas,
meie magamaheitmisel ja ülestõusmisel
meie kõnes, käimistes ja palves.

* * *

Maarja Poeg

Maarja Poeg, mu sõber,
tule õnnista mu kööki.
Tulgu Sinult meile täius.

Maarja Poeg, mu sõber,
tule õnnista me kooli.
Tulgu Sinult meile täius.

Maarja Poeg, mu sõber,
tule õnnista me mulda.
Tulgu Sinult meile täius.

Maarja Poeg, mu sõber,
tule õnnista me tööd.
Tulgu Sinult meile täius.

Maarja Poeg, mu sõber,
tule õnnista me kirikut.
Tulgu Sinult meile täius.

* * *

Kangaseadmise laul

Õnnista, oo suuremeelne pealikute pealik,
mu telki ja kõike, mis mu ümber,
õnnista mind igas mu töös,
aita ja kaitse mind, kuni ma elan.

Iga pahareti ja vaimu,
kõige kurja ja mure eest
kaitse mind, oo Sina, mu abimees,
kuni ma viibin siin elavate maal.

Maarja nimel, kes mahe tegudes,
Columba, võimsa ja õiglase nimel
õnnista sisse mu teljepõsed ja -postid,
kuni ma esmaspäeval alustan.

Mu telje tallalauad, soalaad ja süstik,
ta suga, lõim ja tapikiilud,
ta kangapoom ja lõimepoom,
ta vahelik, ta kangapalmik.

Ja iga kudum – must või helevalge,
hall, pruunikas või punaruutu,
need õnnistatud olgu igal pool,
ja iga süstik, lõnga läbi lõime kandev.

Siis julgelt võin ma jätta oma telje,
seni kui esmaspäeval tõusen –
küll kaunis Maarja mind siis kaitseb,
mind aitab üle igast tõrkest.