Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Õhtupalved

palve_10Koldetuld läites

Püha Kolmainus
päästku,
kaitsku,
hoidku
me kollet,
me maja,
me majapidamist
tänasel õhtul,
tänasel ööl.
Jah, tänasel õhtul,
tänasel ööl,
igal viimasel kui ööl.
Aamen.

* * *

Õhtupalve

Sinu nimel, oo Jeesus, Sa ristilöödu,
heidan ma puhkama;
valva Sa mind minu unes äraolevas,
hoia Sa mind oma peos.
Valva Sa mind minu unes äraolevas,
hoia Sa mind oma peos.

Õnnista mind, oo minu Kristus,
ole Sa minu kaitsev kilp,
juhi me samme mülklikus rabas,
teed aita leida igavesse ellu.
Juhi mu samme mülklikus rabas,
teed aita leida igavesse ellu.

Hoia Sa mind Jumala lähikonnas,
oo Sina Neitsi hea ja armulik Poeg,
Sind kirglikult palun, mind jõuliselt kaitse
mu sängiheitmisest õhtul,
kuni ma aovalges tõusen.
Sind kirglikult palun, mind jõuliselt kaitse
mu sängiheitmisest õhtul,
kuni ma aovalges tõusen.

* * *

Sa suur Jumal

Sa suur Jumal, kingi mulle oma valgus,
Sa suur Jumal, kingi mulle oma arm,
Sa suur Jumal, kingi mulle oma rõõm
ja lase mul saada puhtaks Sinu terviseallikal.

Võta Sa minult, oo Jumal, mu ängid,
võta Sa minult, oo Jumal, mu põlgus,
võta Sa minult, oo Jumal, kõik tühi uhkus
ja kergenda mu hinge Sinu armu valgusega.

Kui ma heidan kõrvale oma päevased rõivad,
siis aita mul heita kõrvale mu päevane rabelus;
nii nagu udu tõuseb üles mägede harjalt,
nii tõsta mu hing üles surmavinest.

Jeesus Kristus, Sa Maarja Poeg,
Jeesus Kristus, Sa paasapühine Poeg,
varja mu keha oma varjava mantli hõlmas
ja tee puhtaks mu hing Sinu puhastavas armus.

* * *

Kolmainu annid

Püha Vaim, anna mulle osake oma küllusest.
Isa, anna mulle osake oma tarkusest.
Poeg, anna mulle, mida hädasti vajan,
Jeesus, Sinu kaitsva kilbi varjus.

Ma heidan sängi täna õhtul
koos jõuduandva Püha Vaimuga,
koos Isaga, koos Jeesusega,
koos võimsa Püha Vaimuga.