Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Hommikupalved

palve_8aJuuresolek

Ma ärkan täna hommikul
Jumala pühade inglite
juuresolekul.
Avanegu taevas laialt mu ees,
mu kohal ja mu ümber.
Et ma võiksin näha oma armastatud Kristust
ja Tema päikesesäralist kaaskonda
kõigis maapealsetes asjades
tänasel päeval.

* * *

Üles tõustes

Ma tõusen, rüütatuna Kristuse jõusse.
Mind ei panda vangi,
mulle ei tehta häda,
mind ei tallata maha,
mind ei jäeta üksi,
mu nime ei määrita,
mind ei suruta alla.
Ma lähen, rüütatult Kristuse
valgeisse rõivaisse.
Ma lähen vabastatuna, et kududa
Kristuse mustreid.
Ma lähen armastatuna, et teenida
Kristuse nõdrukesi.
Ma lähen relvastatuna, et lüüa laiali
Kristuse vaenlased.

* * *

Palve hommikusel tõusmisel

Sina, kuu ja päikese Kuningas
Sina, armastatud tähtede Kuningas,
Sa ise tead meie vajadusi,
oo Sina, halastaja Jumal.
Iga päev, kui me liigume,
iga kord, kui me ärkame,
toome tuska ja meelehärmi
vägede Kuningale, kes meid on armastanud.
Ole meiega kõik päevad läbi,
ole meiega kõik ööd läbi,
ole igaühega meist päeval ja ööl,
ole igaühega meist päeval ja ööl.

* * *

Tänupalve

Tänu Sulle, oo Jumal, et ma olen võinud täna ärgata
koos elu enda ärkamisega mu ümber;
tulgu see auks Sinule, Sa kõigi andide Jumal,
ja tulgu see auks ka minu enda hingele.
Oo suur Jumal, toeta Sina minu hinge
omaenda halastuse abiga;
sel ajal kui ma riietan oma keha villaga,
kata Sina mu hing oma tiiva varjuga.
Aita mind vältida iga pattu
ja unustada iga patuallikas;
nii nagu udu hajub künkaharjult,
haihtugu ka iga paha hägu minu hingest,
oo Jumal.

* * *

Hommikupalve

Kristus ole minuga. Kristus minu sees.
Kristus minu selja taga. Kristus minu ees.
Kristus minu kõrval. Kristus mind endale võitmas.
Kristus mind lohutamas ja mind kosutamas.
Kristus minu all. Kristus minu kohal.
Kristus vaikuses. Kristus hädaohus.
Kristus kõigi südames, kes mind armastavad.
Kristus sõbra kui ka võõra suus.

* * *

Mu Jumal ja mu pealik

Mu Jumal ja mu juht,
ma nõuan Sind taga tänasel hommikul,
mu Jumal ja mu juht,
ma nõuan Sind taga tänasel ööl.
Ma annan Sulle oma meele,
ma annan Sulle oma tahte,
ma annan Sulle oma soovid,
oma ihu ja igavese hinge.
Ole Sa mulle juhiks,
ole Sa mulle isandaks,
ole Sa mulle karjaseks,
ole Sa mulle kaitsjaks,
ole Sa mulle karjajuhiks,
ole Sa mulle suunajaks,
ole Sa ikka minuga, Sa pealike pealik,
igavene Isa ja taevane Jumal.

* * *

Hommikupalve

Tänu olgu Sulle, Jeesus Kristus,
kes Sa tõid mu välja eilsest ööst
tänase päeva rõõmustavasse valgusse,
et saaksin võita igavest elu oma hingele
vere kaudu, mida Sa minu eest oled valanud.

* * *

Kiitus olgu Sulle, oo Jumal,
ikka ja alati õnnistatud andide eest,
mida Sa mulle oled kinkinud:
minu toit, minu kõne, minu töö, minu tervis.
Ma palun Sind,
hoia mind patu eest,
hoia mind halva eest,
tee ristimärk minu kohale
tänasel õhtul,
kes ma olen nõder ja vaene,
oo Sina, vaeste Jumal!
Oo Sina, vermeis Kristus!
Anna mulle tarkust koos oma armuga.
Las nõutab mind Kõige Püham,
ja kaitseb mind maal ja merel
ning juhib mind sammhaaval
Igikestva Linna rahusse,
Igikestva Linna rahusse!

* * *

Igaviku suunav valgus

Oo Jumal, kes Sa tõid mu eilse öö puhkusest
tänase päeva rõõmsasse valgusse,
vii Sa mind ka tänase päeva vastsest valgusest
igaviku suunavasse valgusse.
Jah, tänase päeva vastsest valgusest
igaviku suunavasse valgusse.

* * *

Sõrme ring

Kes on mu ees?
Kes on mu taga?
Kes on mu all?
Jumal ja Issand.
Kes on mu kohal?
Vägevad kolm,
Isa ja Poeg
ja rahu Vaim.