Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Tuhkapäev

Ülestõusmispühadele eelnev paastuaeg (suur paast) algab tuhkapäevaga. Tuhk on patukahetsuse sümbol ja tuletab meile meelde, et oleme Jumala ees põrm ja tuhk. Kui tuhkapäeva teenistusel tehakse pihilise laubale tuhaga rist, meenutatakse meile pühakirja tõde: Issand tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuhaasemelt (1Sm 2:8). Tuharist on patukahetsuse ja lepituse märk.
 

Palveid tuhkapäeval:

Halastaja Jumal,
Sinule lootes alustame neljakümmet pöördumise ja meeleparanduse päeva.
Anna meile jõudu kristlikult kasvada, kurjast lahti öelda ja head teha.
Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kõigeväeline ja igavene Jumal,
Sina ei soovi ühegi patuse surma, vaid annad kahetsejaile armu.
Uuenda meie südamed ja juhi meid meeleparandusele,
et me võiksime Sinult, kõige halastuse Jumalalt, vastu võtta pattude andeksandmise.
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kõigeväeline Jumal,
Sa kingid meile neljakümne paastupäeva näol
aja pöördumiseks ja meeleparanduseks.
Aita meid, et neid päevi pühitsedes võiksime usus kasvada
ja Kristuse lunastustöö väge oma elus nähtavaks teha.
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.