Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ilmumisaeg

KolmekuningapäevIlmumispüha ehk kolmekuningapäeva ja paastuaja (täpsemalt eelpaastu) vahele jääb 2-6 pühapäeva, sõltuvalt sellest kuidas liiguvad ülestõusmispühad ja nendega koos ka paastuaja algus. Neil pühapäevadel pärast ilmumispüha loetakse Jeesuse avaliku tegevuse algusest ja esimestest imetegudest. Jeesuse teod kinnitavad meile tema jumalikkust ja missiooni.

1. pühapäeval pärast ilmumispüha meenutatakse Jeesuse ristimist Johannese poolt ning sealt laieneb pühapäeva teema ka ristimise sakramendile ja ristimise tähendusele kristlase elus. Püha ristimise läbi liidetakse meid Kristuse ja tema kirikuga, et saaksime nii osa tema surma ja ülestõusmise müsteeriumist.

Ilmumisajal vaadeldakse veel teisigi Jeesuse avaliku tegevuse algusega seotud sündmusi: esimest avalikku imetegu Kaana pulmas, avaliku kuulutamise algust ja imetegusid. Kõigi nende sündmuste kaudu kutsub Issand meid temas ära tundma lihakssaanud Jumala, kes on tulnud meile igavest lunastust kinkima.

 

Palveid ilmumisajal

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim Tema peale ja Sa ilmutasid Teda kui oma armast Poega. Tugevda kõigis ristituis kindlat teadmist, et nad on Sinu lapsed, ja juhi neid oma Vaimuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kõigeväeline Jumal, Sina saatsid oma Poja õpetama ja kuulutama Sinu riiki. Saada oma Vaimu ka meie peale, et võiksime kuulutada evangeeliumi vaestele, vabakssaamist seotuile ja vabadust rõhutuile. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.