Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ilmumispüha ehk kolmekuningapäev

KolmekuningapäevJõulupühade aeg lõpeb ilmumispühaga. Kuna õhtumaa traditsioonis on sellel päeval loetud hommikumaa tähetarkade külaskäigust Petlemma (Mt 2:1-12), siis nimetatakse seda püha ka kolmekuningapäevaks. Kolm kingitust (kuld, viiruk ja mürr) viitavad kolmele jõukale külalisele. Mõne tõlgenduse kohaselt osutab kingitud kuld Jeesuse kuninglikkusele, viiruk tema jumalikkusele ning mürr teda ootavale ohvrisurmale Kolgata ristil. Teiste tõlgenduste järgi tähistavad kuld, viiruk ja mürr vastavalt meie usku, palveid ja häid tegusid, mida me kõik Kristusele kinkima peaksime.

Tähetargad tulid paganarahvaste hulgast ja kummardasid jõululast kui sündinud maailma Päästjat. Kristuse valgus sai tuttavaks – ilmus – teiste rahvaste esindajatele. Sõnum Päästjast on antud kõigile inimestele!

Meie ajal on tavapärane, et kui astume pimedasse tuppa, siis esimese liigutusena süütame harjumuspäraselt valguse. Jeesus on valgus, mis hoiab meid komistamast ja eksimast, ta näitab meile teed maailma pimeduses. Temaga koos ei pea me kartma.

 

Palveid ilmumispühal

Nii nagu täht kord juhatas teed
kolmele idamaa targale,
juhata meidki me päevateel,
luba kõndida Su valguses.

Issand Jeesus, aita meil järgneda Sinu valgusele. Me toome Sulle oma usukulla, palveviiruki ja tegude mürri. Me palume nende inimeste eest, kes ei ole leidnud teed Sinu juurde, et Sa neidki juhataks. Sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti.