Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Paastuaja eel

kast_katri_lehtlaanKolm tuhkapäevale eelnevat pühapäeva moodustavad üleminekuaja ilmumisajast paastuaega. Pühapäevade vanad ladinakeelsed nimed osutavad, et see nn eelpaast liitub kirikuaasta ülestõusmispüha tsükliga.

Kolmanda paastuaja-eelse pühapäeva ladinakeelne nimi Septuagesima (´seitsmekümnes´) väljendab päevade arvu, mis jääb ülestõusmispühadeni. Seda pühapäeva on nimetatud ka 9. pühapäevaks enne ülestõusmispüha. Kogudus pöörab nüüd pilgu saabuvatele pühadele. Vanasti algas sellest pühapäevast preestrite paastuaeg. Kogudust kutsutakse üles kannatlikult elama ja tegutsema, lootes Jumala armule.

Teine pühapäev enne paastuaega kannab ladinakeelset nime Sexagesima (´kuuekümnes´). Selle pühapäeva evangeeliumitekstides räägitakse Jumala sõna külvist. Jeesus on külvaja, aga ka Tema jüngrid on läkitatud ustavalt sõna külvama, lootes sellele, et Jumal annab seemnele kasvamist.

2. veebruaril pühitseme Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva.

Õp Patrik Göranssoni mõtisklus küünlapäeval

 

Viimase paastuaja-eelse pühapäeva ladinakeelne nimi Esto mihi (´ole mulle´) tuleb psalmi kordussalmi algussõnadest (Ps 31: 3). Eesti keeles on seda pühapäeva nimetatud ka 7. pühapäevaks enne ülestõusmispüha ja paastupühaks, sest algava nädala sees astume paastuaega.

Jeesuse avalik tegevus jõuab nüüd pöördepunkti. Algab teekond Jeruusalemma, vastu kannatusele ja surmale. Kuid just sellel teel Inimese Poeg kirgastatakse. Jumalik armastus võidab, end ohverdades ja alandades kuni ristisurmani. Me vajame silmade avanemist, et näeksime, kuidas Jeesus kannatab meie ja kogu maailma pärast. Õnnistegija ootab ka meilt oma mina salgamist Jeesuse järgimisel.

Palveid paastuaja eel

Issand Jumal, taevane Isa,
me täname Sind, et Sa oled oma püha sõna kaudu
kutsunud meid oma riigi tööle.
Anna meie südameisse Püha Vaimu,
et oleksime oma ülesannetes ustavad, täidaksime alati Sinu tahtmist ning loodaksime ainuüksi Sinu armule,
mis meile on ilmunud Sinu Pojas, Jeesuses Kristuses,
kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.Issand, meie Jumal,
Sina lased oma sõna meie südamesse külvata.
Hoia meid kõige selle eest, mis takistab meid Sinu sõna kuulamast ja selle järgi tegemast.
Aita meid, nii et me võime igal ajal rõõmsa südamega Sind austada ja Sulle õiguse vilja kanda.
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Armuline Jumal,
Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust.
Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust
ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel.
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.