Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Paastuaeg

40 ülestõusmispühadele eelnevat päeva (välja arvatud pühapäevad, mis alati on Kristuse ülestõusmise rõõmu märgid) tuntakse kirikus nn suure paastuajana.

Paastuaeg algab vastlapäevajärgsel kolmapäeval peetava tuhkapäevaga. Vastlapäeva aga tähistataksegi seepärast, et ta eelneb tuhkapäevale, olles seega viimaseks paastuaja-eelseks maiustamise ja lustimise päevaks.

Need 40 päeva on teekond koos Jeesusega. Sellel tavapärasest tõsisemal ja järelemõtlikumal ajal saame kaasa teha tema armastuse ohvritee, oma rõõmudest inimkonna päästmiseks loobumise tee. Kristlasedki on sel teel kutsutud vähem tähelepanu pöörama sellele, mida nad ise tahavad ning püüdma enam taibata seda, mida ootab neilt Jumala ning mida vajavad ligimesed.

Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad,
teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?
Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud,
kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?
Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti.
Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle.
Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb:
„Vaata, siin ma olen!”
Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,
kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad,
ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus
ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev.

– Jesaja 58:6-10

Sageli küsitakse, millistest toitudest paastuajal loobuma peab. Selles suhtes on eri kirikud kehtestanud erinevaid reegleid. Mõnel pool on kombeks loobuda liha- ja/või piimatoitudest, teisal piirduda ainult ühe tõsisema söögikorraga päevas. Võimalik on valida ka näiteks maiustustest, teleri- või arvutikasutamisest loobumise (või vähemalt nende kasutamise piiramise) või mõne muu paastureegli. Luterlik kirik siin kellelegi otseseid ettekirjutusi ei tee, igaüks on vaba leidma endale sobivat paastumisviisi. Vajadusel on loomulikult võimalik nõu küsida oma koguduse vaimuliku käest.

Tähtis on seegi, et paastumine ei oleks ainult loobumine millestki, vaid ka loobumine millekski – kokkuhoitud aega, raha või energiat tuleks kasutada usuelus süvenemise ja ligimeste teenimise otstarbel.

Eelpaast

Palveid paastuajal

Issand Jeesus Kristus,
inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma,
kuid jätsid siis Sind üksi kannatama. Anna meile julgust ja
vaprust järgida Sind ka kannatuste ja ebaõnnestumiste
hetkedel. Kingi meile, mida me vajame ja õpeta meid loobuma
sellest, mida me tegelikult ei vaja. Kuule meid, kes Sa koos Isa
ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
Armas Jumal,
Sina tead, mis on Sinu lapsel’ hea.
Käed ma palves ühte liidan,
kõige eest Sind tänan-kiidan.