Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Väike Katekismus: Palved

Kuidas peab pereisa oma peret õpetama hommikuti ja õhtuti end õnnistama

Hommikul, kui sa voodist tõused, õnnista end püha ristimärgiga ja ütle:
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.

Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve; ja kui sa tahad, siis sa võid lisaks lugeda ka lühikese palve:

Ma tänan Sind, minu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind sel ööl kõige kahju ja ohtude eest oled hoidnud, ja palun Sind, et sa hoiaksid mind ka sel päeval patu ja kõige kurja eest, nii et minu teod ja kogu mu elu oleksid Sulle meelepärased; sest ma usaldan end, oma ihu ja hinge ning kõik Sinu kätesse. Sinu püha ingel olgu minuga, et kuri vaenlane minu üle võimust ei võtaks, aamen.

Ja seejärel mine rõõmuga oma tööde juurde ja laula näiteks mõni laul, näiteks  Kümne käsu kohta või midagi muud, mis su süda soovib.

Õhtul, kui sa voodisse lähed, õnnista end püha ristimärgiga ja ütle:
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.

Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve; ja kui sa tahad, siis sa võid lisaks lugeda ka lühikese palve:

Ma tänan Sind, minu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et sa oled mind sel päeval armulikult hoidnud, ja ma palun sind, et sa annaksid mulle andeks kõik minu patud, kus ma olen ülekohut teinud, ja hoiaksid mind sel ööl armulikult; sest ma usaldan end, oma ihu ja hinge ning kõik sinu kätesse. Sinu püha ingel olgu minuga, et kuri vaenlane minu üle võimust ei võtaks, aamen.

Ja seejärel jää kiiresti ja rõõmsalt magama.

 

Kuidas peab pereisa oma peret õpetama toidule õnnistust paluma ja selle eest tänama

Lapsed ja teenijad peavad ristitatud kätega ning kombekalt laua äärde astuma ja ütlema:

„Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende toidu parajal ajal. Sa avad oma käe ja oma heameelega kosutad kõike elusat.” [Ps 145:15j]

Märkus:
„Heameelega” tähendab seda, et kõik loomad saavad nii palju süüa, et nad on selle üle rõõmsad ja heatujulised; sest mure ja ihnsus on sellisele heameelele takistuseks.

Seejärel Meie Isa palve ja järgmine palve:

ISSAND Jumal, taevane Isa, õnnista meid ja neid Sinu ande, mida me Sinu lahkest heldusest vastu võtame, Jeesuse Kristuse, meie ISSANDA läbi, aamen.

 

Tänamine

Samamoodi peavad nad ka pärast sööki kombekalt ja ristitatud kätega ütlema:
„Tänage ISSANDAT, sest tema on hea! Tõesti, tema heldus kestab igavesti [Ps 106:1], teda, kes annab leiva kõigele lihale [Ps 136:25], ta annab lojustele nende toidu, kaarnapoegadele, kes teda hüüavad. Hobuse vägevusest ei pea ta lugu ega ole tal hea meel jalameeste säärtest. ISSANDAL on heameel neist, kes teda kardavad, kes ootavad tema heldust [Ps 147:9−11].”

Seejärel Meie Isa palve ja järgmine palve:
Me täname Sind, ISSAND Jumal Isa, Jeesuse Kristuse, meie ISSANDA läbi kõigi sinu heategude eest, kes sa elad ja valitsed igavesti, aamen.