Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Küsimused ja vastused armulauale tulekuks valmistujale

Küsimused koos vastustega, millised on koostanud doktor Martin Luther püha armulaua vastuvõtmisele valmistuja jaoks. Kõige eelpool õpitu kordamiseks võib pihiisa sinult küsida, aga võid teha seda ka ise järgnevalt:

Kas usud, et oled patune?
Usun, et olen patune.

Kust sa seda tead?
Kümnest käsust, mille vastu olen eksinud.

Kas su patud teevad sulle muret?
Teevad, olen mures sellepärast, et olen eksinud Jumala vastu.

Missuguse karistuse Jumalalt oled sa oma pattudega ära teeninud?
Olen ära teeninud Tema viha ja halastamatuse, surma ja igavese hukatuse.

Soovid sa siiski pääseda?
Soovin.

Millel põhineb see sinu soov?
Issanda Jeesuse Kristuse tõotusel.

Kes on Kristus?
Ta on Jumala Poeg, tõeline Jumal ja tõeline inimene.

Mida on Kristus sinu heaks teinud?
Ta on surnud minu eest ja valanud minu eest ristil oma verd pattude andeksandmise nimel.

Kuidas sa seda tead?
Evangeeliumist ja püha altarisakramendi seadmissõnadest.

Kuidas kõlavad armulaua seadmissõnad?
Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil Tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele ja ütles: “Võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse! Tehke seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis Ta karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis neile ja ütles: “Võtke, jooge sellest kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeksandmiseks! Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!”

Kas sa usud, et selles sakramendis antakse sulle Kristuse tõeline ihu ja tõeline veri?
Usun.

Mis sunnib sind niiviisi uskuma?
Kristuse sõna: Võtke ja sööge, see on minu ihu; võtke ja jooge, see on minu veri.

Mida me teeme armulaual osaledes?
Me kuulutame Kristuse surma ja meenutame Tema sõnu: “Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!”

Miks me peame meenutama ja kuulutama Jeesuse surma?
Selleks, et hakkaksime tõesti taipama, et mitte keegi looduist ei ole saanud meie patte lepitada, vaid ainuüksi meie Issand Jeesus Kristus, ja et õpiksime hindama oma eksimusi ränkadeks, aga Tema armu veelgi suuremaks.

Mis sundis Kristust meie patte lepitama?
Tema suur armastus oma Isa vastu, samuti Tema armastus minu ja kõigi teiste patuste vastu, nii nagu on kirjutatud: “Kristus on armastanud mind ja ohverdanud enda minu eest” (Gl 2:20).

Mis õhutab sind tulema võimalikult sageli armulauale?
Issanda Jeesuse Kristuse käsk ja tõotus ning omad mured.

Mida peab tegema niisugune inimene, kes ei tunne muret oma pattude pärast ega janune sakramendi järele?
Katsu järele, kas sa oled ikka liha ja veri, usu Jumala sõna, mis ütleb: “Ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ole head” (Rm 7:18). Pealegi märkad, et oled maailmas, mille kohta Jumala sõna ütleb: “Kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole Isast, vaid on maailmast” (1Jh 2:16). Sinu juures on ka alati saatan, kes oma valede ja kurjusega sind alailma meelitab, nagu Piibelgi ütleb: “Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kannatada” (1Pt 5:8-9).

 

Läbiproovitud Jumala teener, doktor Martin Luther ütles: “Kui sa vaid näeks, kui mitme mõõga, oda ja noolega sind igal hetkel sihitakse, oleksid sa rõõmus ära kasutama iga võimalust, et sakramendist tihti osa saada.”