Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Väike Katekismus: Meie Isa palve

MEIE ISA PALVE,

nagu seda pereisa oma perele lihtsaimast lihtsamal viisil peab esitama.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.

Mis see on? Vastus:
Sellega tahab Jumal ärgitada meid uskuma, et tema on meie tõeline Isa ja meie tema tõelised lapsed, selleks et me võiksime teda julgelt ja lootusrikkalt paluda nagu head lapsed oma head isa.

Esimene palve
Pühitsetud olgu Sinu nimi.

Mis see on? Vastus:
Jumala nimi on küll ka iseenesest püha, kuid me palume selles palves, et see oleks püha ka meie keskel.

Kuidas see toimub? Vastus:
Kui Jumala Sõna selgelt ja puhtalt õpetatakse ning me Jumala lastena ka pühalt selle järgi elame; aita meid selles, armas Isa taevas! Kes aga teisiti õpetab ja elab, kui õpetab Jumala Sõna, see teotab Jumala nime meie keskel; hoia meid selle eest, taevane Isa!

Teine palve
Sinu riik tulgu.

Mis see on? Vastus:
Jumala riik tuleb ka ilma meie palveta, iseenesest, kuid me palume selles palves, et see tuleks ka meie juurde.

Kuidas see toimub? Vastus:
Kui taevane Isa annab meile oma Püha Vaimu, et me usuksime tema armu läbi tema püha Sõna ja elaksime jumalakartlikult nii siinset maist kui ka sealset igavest elu.

Kolmas palve
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.

Mis see on? Vastus:
Jumala hea, armulik tahe sünnib ka ilma meie palveta, kuid me palume selles palves, et see sünniks ka meie keskel.

Kuidas see sünnib? Vastus:
Kui Jumal murrab ja takistab iga kurja kavatsust ning tahtmist, mis ei lase meil Jumala nime pühitseda ja tema riigil tulla, nagu on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine, vaid kosutab ja hoiab meid kindlalt oma Sõnas ning usus kuni meie elu lõpuni; see on tema armuline, hea tahe.

Neljas palve
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.

Mis see on? Vastus:
Jumal annab küll igapäevast leiba ka ilma meie palveta kõigile kurjadele inimestele, kuid me palume selles palves, et ta laseks meil seda mõista ja oma igapäevast leiba tänuga vastu võtta.

Ent mida tähendab igapäevane leib? Vastus:
Kõike, mis kuulub peatoiduse ja ihuvajaduste juurde, nagu söök, jook, riietus, jalanõud, maja, valdused, põld, kariloomad, raha, vara, jumalakartlik abikaasa, jumalakartlikud lapsed, jumalakartlikud teenijad, jumalakartlikud ja ustavad valitsejad, hea valitsus, hea ilm, rahu, tervis, kombekus, au, head sõbrad, usaldusväärsed naabrid ja muu selline.

Viies palve
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.

Mis see on? Vastus:
Me palume selles palves, et Isa taevas ei vaataks meie pattude peale ega lükkaks seda palvet nende pärast tagasi, sest me ei vääri seda, mida me palume, ega ole seda ka ära teeninud; vaid et ta annaks seda kõike meile armust, kuna me teeme iga päev palju pattu ja oleme väärt ainult karistust. Sellepärast me tahamegi omalt poolt tõemeeli ja südamest andeks anda ning head teha neile, kes meie vastu on patustanud.

Kuues palve
Ja ära saada meid kiusatusse.

Mis see on? Vastus:
Jumal ei kiusa küll kedagi, kuid me palume selles palves, et Jumal kaitseks ja hoiaks meid, nii et kurat, maailm ja meie liha ei petaks ega ahvatleks meid ebausule, meeleheitele ning teistele suurtele häbitegudele ja pahedele. Ja kui meid ka proovile pannakse, et me siis viimaks ikkagi peale jääksime ja võidu saaksime.

Seitsmes palve
Vaid päästa meid ära kurjast.

Mis see on? Vastus:
Me palume selles palves kokkuvõtlikult, et Isa taevas päästaks meid nii ihu, hinge, vara kui ka au poolest kõigest kurjast ning kingiks meile viimaks, kui meie tund tuleb, õndsa elulõpu ja võtaks meid armulikult sellest hädaorust enda juurde taevasse.

Aamen.

Mis see on? Vastus:
Et ma oleksin kindel, et seesugused palved on Isale taevas meelepärased ja ta on neid kuulda võtnud; sest ta on meil ise käskinud niimoodi paluda ja tõotanud, et ta võtab meid kuulda. Aamen, aamen, see tähendab: Jah, jah, see sündigu nii.