Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Perikoopide abimaterjal

Siin lehel avaldame eksegeetilist ja liturgilist abimaterjali pühapäevade ja kirikupühade jutluste ning jumalateenistuste ettevalmistamiseks.

Paljud meist mäletavad ja kasutavad siiani 1990. aastatel Esra Rahula poolt koostatud ja vaimulike konverentsi poolt avaldatud tekstikäsitluste vihikuid. Vahepeal on aega möödunud ning 2007. aastast on EELK-s kasutusel uus perikoopide süsteem. Plaan hakata koostama ja avaldama uutest perikoobiridadest lähtuvaid abimaterjale on küpsenud mõnda aega ning sisaldub ka EELK arengukavas.

Abimaterjalid sisaldavad perikoobi eksegeesi, mille autoriteks on Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli piibliteaduste õppejõud, ning pühapäeva või pühaga seonduvat liturgilisi soovitusi ja viiteid, mille koostaja on õp Joel Siim.

Abimaterjal on eeskätt mõeldud EELK vaimulikele, teoloogiaüliõpilastele ja koguduste töötegijatele, kes on seotud jumalateenistuste ja jutluste ettevalmistamisega. Tegemist on pilootprojektiga, mille jätkamine sõltub muuhulgas ka sellest, kuidas need abimaterjalid EELK vaimulike ja töötegijate poolt vastu võetakse. Kõik ettepanekud, mis on seotud abimaterjalide ja nende koostamisega, on teretulnud kas õp Joel Siimu või assessor praost Marko Tiituse aadressil.