Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Perikoopide abimaterjal

Saateks EELK perikoopide abimaterjalide kolmandale seeriale

Meil on heameel, et kahe aasta jooksul valminud jutlustamise abimaterjale on vaimulikud ja teised saanud oma töös kasutada. Oleme tänulikud küsitlusele vastanuile. Kui paljude abimaterjalide kasutajate kogemusi need väljendavad, on raske öelda. Vastustest ilmnes kasu, mida jutlustajad on neist saanud. Seetõttu on töö end ära tasunud. Samas esines ka kahte äärmusesse kaldunud vastuseid. Esines soov, et eksegees sisaldaks põhjalikku lingvistilist analüüsi, teised vastajad pidasid ka praegust detailsust liiga paljuks ning esines ka soovi, et abimaterjali sisuks oleks vaid praktiline osa, nii et see kujutaks endast jutluse näidete kogu, mida kohe kasutada saaks. Neid kahte äärmuslikumat arvamust ühitada ei ole võimalik. Vastuseid lugedes ja võrreldes selgus, et praegune teoreetilise ja praktilise osa tasakaal vastab suurel määral saadud vastuste keskmisele, mistõttu on praeguse vormi jätkamise korral küsitlusele vastanud kasutajate soovid kõige rohkem täidetud.

Alanud kirikuaastal on jutlusetekstideks Uue Testamendi perikoobid. Kirjutajate koosseis on enamasti sama, aga väiksem. Jätkame põhijoontes samalaadsete abimaterjalide avaldamist. Nimetamist väärivad Diana Tomingase ette valmistatud perikoopide toortõlked ning nende tekstikriitilised kommentaarid.

Soovime kõikidele kasutajatele õnnistusrikast alanud aastat ja töörahu oma kutsumusele vastaval töö.

Töörühma nimel heade soovidega

Randar Tasmuth


Siin lehel avaldame eksegeetilist ja liturgilist abimaterjali pühapäevade ja kirikupühade jutluste ning jumalateenistuste ettevalmistamiseks.

Paljud meist mäletavad ja kasutavad siiani 1990. aastatel Esra Rahula poolt koostatud ja vaimulike konverentsi poolt avaldatud tekstikäsitluste vihikuid. Vahepeal on aega möödunud ning 2007. aastast on EELK-s kasutusel uus perikoopide süsteem. Plaan hakata koostama ja avaldama uutest perikoobiridadest lähtuvaid abimaterjale on küpsenud mõnda aega ning sisaldub ka EELK arengukavas.

Abimaterjalid sisaldavad perikoobi eksegeesi, mille autoriteks on Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli piibliteaduste õppejõud, ning pühapäeva või pühaga seonduvat liturgilisi soovitusi ja viiteid, mille koostaja on õp Joel Siim.

Abimaterjal on eeskätt mõeldud EELK vaimulikele, teoloogiaüliõpilastele ja koguduste töötegijatele, kes on seotud jumalateenistuste ja jutluste ettevalmistamisega. Tegemist on pilootprojektiga, mille jätkamine sõltub muuhulgas ka sellest, kuidas need abimaterjalid EELK vaimulike ja töötegijate poolt vastu võetakse. Kõik ettepanekud, mis on seotud abimaterjalide ja nende koostamisega, on teretulnud kas õp Joel Siimu või assessor praost Marko Tiituse aadressil.


Vaata lisaks: