8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 368. Üldsätted
§ 369. Aruandeperiood
§ 370. Statistiline aastaaruanne
§ 371. Koguduse tegevusaruanne
§ 372. Koguduse arengukava täitmise aruanne
§ 373. Praostkonna tegevusaruanne
§ 374. Kaplanaadi tegevusaruanne
§ 375. Allasutuse tegevusaruanne
§ 376. Kirikukohtu tegevusaruanne
§ 377. EELK töövaldkonna tegevusaruande koostamine ja esitamine
§ 378. EELK tegevusaruande koostamine ja esitamine
§ 379. EELK arengukava täitmise aruanne
§ 379´. EELK vaimuliku aruanne
§ 380. Aruannete avaldamine
§ 381. Aruannete küsimustik


« tagasi