8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 381. Aruannete küsimustik

Aruannete küsimustiku kehtestab ja teeb aruandjatele kättesaadavaks konsistoorium.TAGASI