8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 373. Praostkonna tegevusaruanne

(1) Praost esitab praostkonna tegevusaruande aruandluskeskkonnas hiljemalt seitse päeva pärast sinodi toimumist.
(2) Praostkonna tegevusaruanne sisaldab ülevaadet praostkonna tegevusest. Praostkonna tegevusaruandele lisatakse sinodi koosolekul esitatud praosti ettekanne.
(3) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.
(4) Praost tutvustab praostkonna tegevusaruannet praostkonna sinodi koosolekul.
(5) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.TAGASI