8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 374. Kaplanaadi tegevusaruanne

Peakaplan esitab kaplanaadi tegevusaruande aruandluskeskkonnas hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.TAGASI