8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 376. Kirikukohtu tegevusaruanne

Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.TAGASI