8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 369. Aruandeperiood

(1) Aruandeperioodiks on üldjuhul kalendriaasta.
(2) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.
(3) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.TAGASI