8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 372. Koguduse arengukava täitmise aruanne

(1) Koguduse arengukava täitmise aruande koostab koguduse juhatus.
(2) Aruanne esitatakse koguduse nõukogule iga paaritu aasta 1. märtsiks.TAGASI